WikiFur Statistics

             

Velikost databáze

Celková velikost všech článků (včetně přesměrování)

 
top 1: ..40 000 000 2: ..8 000 000 3: ..1 750 000 4: ..450 000 5: ..150 000  
Plot

 
top 1: ..40 000 000 2: ..8 000 000 3: ..1 750 000 4: ..450 000 5: ..150 000  
Plot

 
top 1: ..40 000 000 2: ..8 000 000 3: ..1 750 000 4: ..450 000 5: ..150 000  
Plot

 
top 1: ..40 000 000 2: ..8 000 000 3: ..1 750 000 4: ..450 000 5: ..150 000  
Plot

 
top 1: ..40 000 000 2: ..8 000 000 3: ..1 750 000 4: ..450 000 5: ..150 000  
Plot

Vygenerováno: pátek 18. října 2019 from recent database dump files.
Data processed up to čtvrtek 17. října 2019
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Verze skriptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Web)

Grafy vykresleny pomocí Ploticus
WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry