WikiFur Statistics

             

Velikost databáze

Celková velikost všech článků (včetně přesměrování)

 
top 1: ..45 000 000 2: ..8 000 000 3: ..3 000 000 4: ..900 000 5: ..350 000 6: ..100 000  
Plot

 
top 1: ..45 000 000 2: ..8 000 000 3: ..3 000 000 4: ..900 000 5: ..350 000 6: ..100 000  
Plot

 
top 1: ..45 000 000 2: ..8 000 000 3: ..3 000 000 4: ..900 000 5: ..350 000 6: ..100 000  
Plot

 
top 1: ..45 000 000 2: ..8 000 000 3: ..3 000 000 4: ..900 000 5: ..350 000 6: ..100 000  
Plot

 
top 1: ..45 000 000 2: ..8 000 000 3: ..3 000 000 4: ..900 000 5: ..350 000 6: ..100 000  
Plot

 
top 1: ..45 000 000 2: ..8 000 000 3: ..3 000 000 4: ..900 000 5: ..350 000 6: ..100 000  
Plot

Vygenerováno: úterý 28. května 2024 from recent database dump files.
Data processed up to pondělí 27. května 2024
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Verze skriptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Web)

Grafy vykresleny pomocí Ploticus
WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry