WikiFur Statistics

             

Velikost databáze

Celková velikost všech článků (včetně přesměrování)

 
top 1: ..45 000 000 2: ..12 000 000 3: ..2 000 000 4: ..450 000 5: ..100 000  
Plot

 
top 1: ..45 000 000 2: ..12 000 000 3: ..2 000 000 4: ..450 000 5: ..100 000  
Plot

 
top 1: ..45 000 000 2: ..12 000 000 3: ..2 000 000 4: ..450 000 5: ..100 000  
Plot

 
top 1: ..45 000 000 2: ..12 000 000 3: ..2 000 000 4: ..450 000 5: ..100 000  
Plot

 
top 1: ..45 000 000 2: ..12 000 000 3: ..2 000 000 4: ..450 000 5: ..100 000  
Plot

Vygenerováno: čtvrtek 8. června 2023 from recent database dump files.
Data processed up to středa 7. června 2023
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Verze skriptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Web)

Grafy vykresleny pomocí Ploticus
WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry