WikiFur Statistics

přiblížení              

Počet článků (alternativně)

Články, které obsahují alespň jeden interní odkaz a 200 znaků čitelného textu,
     nezapočítávají se wiki- a html kódy, skryté odkazy, apod.; také hlavičky se nepočítají
     (jiné sloupce používají pro počítání článků oficiální metodu)

Abyste mohli prohlížet obsah této stránky potřebujeteSVG viewer, e.g. Adobe SVG Viewer pro MS Explorer Win/Mac

Probíhá vykreslování.... Čekejte, prosím

top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..500 5: ..175 6: ..40  
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..500 5: ..175 6: ..40  
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..500 5: ..175 6: ..40  
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..500 5: ..175 6: ..40  
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..500 5: ..175 6: ..40  
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..500 5: ..175 6: ..40  

Vygenerováno: sobota 30. září 2023 from recent database dump files.
Data processed up to pátek 29. září 2023
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Verze skriptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Web)

Grafy vykresleny pomocí Ploticus
WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry