WikiFur Statistics

Pruhů       přiblížení          

Přehled

Data za poslední měsíce

Střední hodnota = průměrné hodnoty během zobrazených měsíců  |  Růst = průměrný měsíční růst během zobrazených měsíců (vzorec)   
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost    »
Wikifurries - Přispěvatelé Wikifurries - Přispěvatelé
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 28. 5. 2022              2469      265       14       42       40       39       52       46         8         9         9       33         7       11         2         5         5         4         1
5. 2022 ± 2469± 265 ± 42± 40± 39± 52± 46   ± 33       
4. 2022306624672651442403952468993371125541
3. 2022306124652641442393952468993371025541
2. 2022305324612641440373952468993371025541
1. 202230472459264143935395246899337925541
Růst    2%3%              
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Wikifurries - Noví wikifurries Wikifurries - Noví wikifurries
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
28. 5. 2022                   2                                                                                                                                                                                   
5. 2022                    
 4. 2022521  1        1     
3. 202284  22              
2. 202262  12        1     
1. 2022311  1              
Střední hodnota42  11              
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Wikifurries - Aktivní wikifurries Wikifurries - Aktivní wikifurries
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
28. 5. 2022                 14         7                   1         2                                                                                                                                           
5. 2022                    
 4. 202234168 25 1    1 1     
3. 202233196 34 1            
2. 20221983 24 1      1     
1. 202224146 13              
Střední hodnota22146 24 1            
Růst                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Wikifurries - Velmi aktivní wikifurries Wikifurries - Velmi aktivní wikifurries
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
28. 5. 2022                   1                                                                                                                                                                                   
5. 2022                    
 4. 2022413                 
3. 202222                  
2. 20223 1  2              
1. 2022411 11              
Střední hodnota311  1              
Růst                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Počet článků Články - Počet článků
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 28. 5. 2022              21 k    13 k   1,8 k      828      693      273      291      336      155      105      106      209       61       86       39       29       76       33       12
5. 2022 ± 21 k± 13 k± 1,8 k± 828± 694± 273± 291± 336± 155± 105± 106± 209± 61± 86± 39± 29± 76± 33 
4. 202239 k21 k13 k1,8 k82768527329033615510510620961863929763312
3. 202239 k21 k13 k1,8 k82766827329133615510510620861833929763312
2. 202239 k21 k13 k1,8 k82666327329133615510510620761833929763312
1. 202238 k21 k13 k1,8 k82661327329133615510510620761833929763312
Růst     3%        1%     
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Počet článků (alternativně) Články - Počet článků (alternativně)
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 28. 5. 2022              19 k   5,8 k   1,8 k      701      467      236      255      295      144       88       76      144       56       77       36       22       39       24         7
5. 2022 ± 19 k± 5,8 k± 1,8 k± 701± 467± 236± 255± 295± 144± 88± 76± 144± 56± 77± 36 ± 39  
4. 202229 k19 k5,8 k1,8 k70046423625529514488761445677362239247
3. 202229 k19 k5,8 k1,8 k70044923625629514488761435676362239247
2. 202229 k19 k5,8 k1,8 k70044423625629514488761435676362239247
1. 202229 k19 k5,8 k1,8 k70042023625629514488761435676362239247
Růst     3%              
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Nové články za den Články - Nové články za den
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
28. 5. 2022                   1                                                                                                                                                                                   
 4. 20223 2  1              
3. 2022211                 
2. 20223 1  2              
1. 2022911 16              
Střední hodnota311  2              
Růst                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Editací na článek Články - Editací na článek
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
28. 5. 2022              16,4      8,5      7,0      6,7      7,8    13,6    13,6    11,0      9,7      5,3      9,9    14,3    10,4      9,5      4,3      9,3      9,9      5,5      3,9
 4. 202212,816,48,57,06,77,813,613,611,09,75,39,914,310,49,44,39,39,95,53,9
3. 202212,816,48,57,06,77,713,613,511,09,75,39,914,310,49,74,39,39,95,43,5
2. 202212,816,48,57,06,57,713,613,511,09,75,39,914,410,39,74,39,39,95,43,5
1. 202212,716,38,57,06,47,613,613,511,09,75,39,914,410,39,54,39,39,95,43,5
Růst    1%1%             3%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Bajtů na článek Články - Bajtů na článek
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
28. 5. 2022              1448    1286    3068    1584      832    2132    1951    1597    1958      970    1722      881    1208    1395    2589      918      577    1304    1303
 4. 2022 147014471284306615768382130195715951958970172288112081395258991857713041303
3. 2022 146914461279306315768442130195015971958970170987212081438258991857713041303
2. 2022 146814441279306315798412127194715971958970170987512081438258991857713041303
1. 2022 146814431280306315798292127194515971958970170987512081444258991857713041303
Růst              -1%     
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Články větší než 0,5 kB Články - Články větší než 0,5 kB
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
28. 5. 2022                64%      40%      93%      59%      37%      73%      77%      67%      73%      46%      58%      46%      62%      70%      77%      34%      30%      55%      42%
 4. 202257%64%40%93%59%37%73%77%67%73%46%58%46%62%70%77%34%30%55%42%
3. 202257%64%40%93%59%37%73%77%67%73%46%58%46%62%72%77%34%30%55%42%
2. 202257%64%40%93%59%37%73%77%67%73%46%58%46%62%72%77%34%30%55%42%
1. 202257%64%40%93%59%37%73%77%67%73%46%58%46%62%72%77%34%30%55%42%
Růst              -1%     
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Články větší 2 kB Články - Články větší 2 kB
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
28. 5. 2022                17%      19%      64%      23%      11%      27%      28%      23%      26%      15%      19%      10%      13%      14%      33%      14%       5%      12%      17%
 4. 202220%17%19%64%23%11%27%28%23%26%15%19%10%13%14%33%14%5%12%17%
3. 202220%17%19%64%23%11%27%28%23%26%15%18%10%13%14%33%14%5%12%17%
2. 202220%17%19%64%23%11%27%27%23%26%15%18%10%13%14%33%14%5%12%17%
1. 202220%17%19%64%23%11%27%27%23%26%15%18%10%13%14%33%14%5%12%17%
Růst       1%   1%        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Databáze - Editace za měsíc Databáze - Editace za měsíc
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
28. 5. 2022                539      201       27         8       57         4         5         2                                       3                   1                                                 
5. 2022 ± 608± 227± 30 ± 64              
 4. 20221,6 k8015742720166392  17 11   45
3. 20221,7 k1,2 k154151507139    74      
2. 20221,2 k423270656453693     13     
1. 20221,5 k51732551405006138 1 3       
Střední hodnota1,2 k7123061677250493   415   11
Růst 30%39%  -6%              
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Databáze - Velikost databáze Databáze - Velikost databáze
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 28. 5. 2022              38 M    32 M   6,8 M   1,7 M   1,4 M 730 kB 716 kB 682 kB 411 kB 274 kB 236 kB 239 kB 183 kB 165 kB 135 kB   67 kB   60 kB   56 kB   20 kB
5. 2022 ± 38 M± 32 M± 6,8 M± 1,7 M± 1,4 M± 731 kB± 716 kB± 682 kB± 411 kB± 274 kB± 236 kB ± 183 kB± 165 kB± 135 kB± 67 kB± 60 kB± 56 kB± 20 kB
4. 202284 M38 M32 M6,8 M1,6 M1,4 M730 kB716 kB682 kB411 kB274 kB236 kB239 kB183 kB164 kB135 kB67 kB60 kB56 kB20 kB
3. 202283 M38 M31 M6,8 M1,6 M1,4 M730 kB715 kB682 kB411 kB274 kB235 kB235 kB183 kB163 kB135 kB67 kB60 kB55 kB20 kB
2. 202283 M38 M31 M6,8 M1,6 M1,4 M729 kB715 kB682 kB411 kB274 kB235 kB235 kB183 kB163 kB135 kB67 kB60 kB55 kB20 kB
1. 202282 M38 M31 M6,8 M1,6 M1,3 M729 kB714 kB682 kB411 kB274 kB235 kB235 kB183 kB163 kB135 kB67 kB60 kB55 kB20 kB
Růst  1%  3%              
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Databáze - Slova Databáze - Slova
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 28. 5. 2022             4,9 M   2,3 M   886 k   212 k   219 k    98 k    91 k    79 k    46 k    31 k    25 k    26 k    26 k    19 k    15 k   4,1 k   5,7 k   6,4 k   2,4 k
5. 2022 ± 4,9 M± 2,3 M± 886 k± 212 k± 219 k± 98 k± 91 k± 79 k± 46 k± 31 k± 25 k ± 26 k± 19 k± 15 k± 4,1 k± 5,7 k± 6,4 k± 2,4 k
4. 20229,0 M4,9 M2,3 M886 k211 k217 k98 k91 k79 k46 k31 k25 k26 k26 k19 k15 k4,1 k5,7 k6,4 k2,4 k
3. 20229,0 M4,9 M2,3 M885 k211 k214 k98 k91 k79 k46 k31 k25 k26 k26 k19 k15 k4,1 k5,7 k6,4 k2,4 k
2. 20229,0 M4,9 M2,3 M885 k211 k212 k98 k90 k79 k46 k31 k25 k26 k26 k19 k15 k4,1 k5,7 k6,4 k2,4 k
1. 20228,9 M4,9 M2,3 M885 k211 k193 k98 k90 k79 k46 k31 k25 k26 k26 k19 k15 k4,1 k5,7 k6,4 k2,4 k
Růst     3%              
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Interní odkazy Odkazy - Interní odkazy
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 28. 5. 2022             199 k    95 k    27 k   6,6 k   2,7 k   1,7 k   2,1 k   2,4 k   1,4 k      559      608      843      147      747      755       94      313      324       22
5. 2022 ± 199 k± 95 k± 27 k± 6,6 k± 2,7 k± 1,7 k± 2,1 k± 2,4 k± 1,4 k± 559± 608± 843± 147± 747± 755± 94± 313± 324 
4. 2022342 k199 k95 k27 k6,5 k2,6 k1,7 k2,1 k2,4 k1,4 k5596088431477477559431332422
3. 2022341 k198 k95 k27 k6,5 k2,6 k1,7 k2,1 k2,4 k1,4 k5596088411477447559431332422
2. 2022341 k198 k95 k27 k6,5 k2,6 k1,7 k2,1 k2,4 k1,4 k5596088401477447559431332422
1. 2022340 k198 k95 k27 k6,5 k2,5 k1,7 k2,1 k2,4 k1,4 k5596088401477437559431332422
Růst     2%              
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Odkazy na jiné WikiFur sites Odkazy - Odkazy na jiné WikiFur sites
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 28. 5. 2022             4,3 k   2,6 k   2,2 k   1,3 k      730      582      385      661      488      357      234      405      149      298       76      170      101      164       74
5. 2022 ± 4,3 k± 2,6 k± 2,2 k± 1,3 k± 730± 582± 385± 661± 488± 357± 234± 405± 149± 298± 76± 170± 101± 164± 74
4. 202215 k4,3 k2,6 k2,2 k1,3 k7295823856614883572344051492987617010116474
3. 202215 k4,3 k2,6 k2,2 k1,3 k7215823856614883572344041492977617010116474
2. 202215 k4,3 k2,5 k2,2 k1,3 k7205823856614883572344041492977617010116474
1. 202215 k4,3 k2,5 k2,2 k1,3 k7105823856614883572344041492977617010116474
Růst     1%              
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Soubory Odkazy - Soubory
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 28. 5. 2022              11 k   6,8 k   1,8 k      276      147      121      161       57       86       13         2       51       30       49         9         9       53       13         3
5. 2022 ± 11 k± 6,8 k± 1,8 k± 277± 147± 121± 161± 57± 86  ± 51± 30± 49  ± 53  
4. 202221 k11 k6,7 k1,8 k27014512116157861325130499953133
3. 202221 k11 k6,7 k1,8 k27014212116057861324830489953133
2. 202221 k11 k6,7 k1,8 k26714312115957861324730489953133
1. 202221 k11 k6,6 k1,8 k26714212115957861324730489953133
Růst  1% 1%1%      2% 1%     
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Externí odkazy Odkazy - Externí odkazy
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 28. 5. 2022              81 k    15 k   4,3 k   2,4 k   2,0 k   1,1 k      918      867      677      222      220      200      264      192      144       44      142       72      101
5. 2022 ± 81 k± 15 k± 4,3 k± 2,4 k± 2,0 k± 1,1 k± 918± 867± 677± 222± 220± 200± 264± 192± 144± 44± 142± 72± 101
4. 2022110 k81 k15 k4,3 k2,3 k2,0 k1,1 k9168676772222202002641921444414272101
3. 2022110 k81 k15 k4,3 k2,3 k2,0 k1,1 k9118686772222191912641921444414272101
2. 2022110 k81 k15 k4,3 k2,3 k2,0 k1,1 k9078686772222191892641921444414272101
1. 2022109 k81 k15 k4,3 k2,3 k1,8 k1,1 k9038686772222191892641921444414272101
Růst     3%      1%       
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «
Odkazy - Přesměrování Odkazy - Přesměrování
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 28. 5. 2022              14 k   5,2 k   1,4 k      168       94       53       57      101       63       19       13         2       18       12         2         8         2         7         4
5. 2022 ± 14 k± 5,2 k± 1,4 k± 168± 94± 53± 57± 101± 63          
4. 202221 k14 k5,2 k1,4 k1689453561016319132181228274
3. 202221 k14 k5,2 k1,4 k1688953561016319132181228273
2. 202221 k13 k5,2 k1,4 k1688953561016319132181228273
1. 202221 k13 k5,2 k1,4 k1688953561016319132181228273
Růst     1%              
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

Střední hodnota = průměrné hodnoty během zobrazených měsíců = (31 x hodnota[1] + 28 x hodnota[2] + 31 x hodnota[3] + 30 x hodnota[4] + 27 x hodnota[5]) / 120

Růst = průměrný měsíční růst během zobrazených měsíců = 100 * (28 x (hodnota[2] - hodnota[1]) / hodnota[1] + 31 x ...etc) / 147  (WikiFur s hodnotou < 10 jsou vynechány)

WikiFur sites are ordered by database sizeVygenerováno: sobota 28. května 2022 from recent database dump files.
Data processed up to pátek 27. května 2022
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Verze skriptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Web)

WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry