WikiFur Statistics

Pruhů       přiblížení          

Přehled

Data za poslední měsíce

Střední hodnota = průměrné hodnoty během zobrazených měsíců  |  Růst = průměrný měsíční růst během zobrazených měsíců (vzorec)   
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost    »
Wikifurries - Přispěvatelé Wikifurries - Přispěvatelé
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 22. 9. 2021              2435      254       14       39       33       39       50       44         8         8         9       32         7         9         2         5         5         4         1
9. 2021 ± 2435± 254 ± 39± 33± 39± 51± 44   ± 32       
8. 202130002434253143833394844889327925541
7. 202129922428253133833394843889327925541
6. 202129872424253133832394843889327925541
5. 202129832421252133832394843889327925541
Růst   2%1%1% 1%1%           
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Wikifurries - Noví wikifurries Wikifurries - Noví wikifurries
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
22. 9. 2021                   1         1                   1                             2                                                                                                                       
9. 2021                    
 8. 202186 1    1           
7. 202154   1              
6. 2021431                 
5. 202133                  
Střední hodnota44                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Wikifurries - Aktivní wikifurries Wikifurries - Aktivní wikifurries
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
22. 9. 2021                 18         5                   1                             3                                                                                                                       
9. 2021                    
 8. 2021403252    1           
7. 202122182  1 1            
6. 202128214  2 1            
5. 202115103  1     1        
Střední hodnota22204  1 1            
Růst                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Wikifurries - Velmi aktivní wikifurries Wikifurries - Velmi aktivní wikifurries
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
22. 9. 2021                   1                             1                                                                                                                                                     
9. 2021                    
 8. 2021211                 
7. 2021211                 
6. 2021211                 
5. 20211 1                 
Střední hodnota111                 
Růst                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Počet článků Články - Počet článků
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 22. 9. 2021              21 k    13 k   1,8 k      663      428      272      287      336      155       96      106      206       61       83       39       29       76       33       12
9. 2021 ± 21 k± 13 k± 1,8 k± 671± 428± 272± 287± 336± 155± 96± 106± 206± 61± 83± 39± 29± 76± 33 
8. 202138 k20 k13 k1,8 k6444272722873361559610620661833929763312
7. 202138 k20 k13 k1,8 k6444272722873361559610520661833929763312
6. 202138 k20 k13 k1,8 k6444272722873361559610520661833929763312
5. 202138 k20 k13 k1,8 k6444172722853361559610520661833929763312
Růst    1%1%              
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Počet článků (alternativně) Články - Počet článků (alternativně)
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 22. 9. 2021              19 k   5,7 k   1,8 k      557      392      235      253      295      144       79       76      143       56       76       36       22       39       24         7
9. 2021 ± 19 k± 5,7 k± 1,8 k ± 392± 235± 253± 295± 144± 79± 76± 143± 56± 76± 36 ± 39  
8. 202129 k19 k5,7 k1,8 k57139123525329514479761435676362239247
7. 202129 k19 k5,7 k1,8 k57139123525329514479751435676362239247
6. 202128 k19 k5,7 k1,8 k57139123525329514479751435676362239247
5. 202128 k19 k5,7 k1,8 k57138223525129514479751435676362239247
Růst     1%              
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Nové články za den Články - Nové články za den
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
22. 9. 2021                   2         1                   1                                                                                                                                                     
 8. 2021211                 
6. 2021211                 
Střední hodnota111                 
Růst                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Editací na článek Články - Editací na článek
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
22. 9. 2021              16,3      8,5      6,9      7,3      9,6    13,6    13,4    10,9      9,7      5,6      9,8    14,4    10,3      9,5      4,3      9,3      9,9      5,4      3,5
 8. 202112,816,38,56,97,49,613,613,210,99,75,69,814,410,39,54,39,39,95,43,5
7. 202112,816,38,57,07,39,613,613,210,99,75,69,914,410,39,54,39,39,95,43,5
6. 202112,816,28,57,07,39,513,513,110,99,75,69,914,410,39,54,39,39,95,43,5
5. 202112,816,28,57,07,39,513,513,110,99,75,69,914,410,39,54,39,39,95,43,5
Růst                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Bajtů na článek Články - Bajtů na článek
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
22. 9. 2021              1439    1276    3059    1838      944    2127    1958    1569    1958    1025    1709      890    1208    1444    2589      918      577    1304    1303
 8. 2021 1476143912763059192694421271952156919581025170988912081444258991857713041303
7. 2021 1476144012743070192594421261950156219581025171288912081444258991857713041303
6. 2021 147414381274307119239432126195315621958102317128899941444258991857713041303
5. 2021 147214371269307119239482127194815611958102317128899941444258991857713041303
Růst    -1%        6%      
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Články větší než 0,5 kB Články - Články větší než 0,5 kB
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
22. 9. 2021                64%      40%      93%      70%      43%      73%      77%      67%      73%      49%      58%      47%      62%      72%      77%      34%      30%      55%      42%
 8. 202157%64%40%93%72%43%73%77%67%73%49%58%47%62%72%77%34%30%55%42%
7. 202157%64%40%93%72%43%73%77%67%73%49%58%47%62%72%77%34%30%55%42%
6. 202157%64%40%93%72%43%73%77%67%73%49%58%47%62%72%77%34%30%55%42%
5. 202157%64%40%93%72%43%73%76%67%73%49%58%47%62%72%77%34%30%55%42%
Růst    -1%               
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Články větší 2 kB Články - Články větší 2 kB
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
22. 9. 2021                17%      19%      64%      28%      12%      27%      28%      23%      26%      17%      18%      10%      13%      14%      33%      14%       5%      12%      17%
 8. 202120%17%19%64%29%12%27%28%23%26%17%18%10%13%14%33%14%5%12%17%
7. 202120%17%19%64%29%12%27%28%23%26%17%18%10%13%14%33%14%5%12%17%
6. 202120%17%19%64%29%12%27%28%23%26%17%18%10%11%14%33%14%5%12%17%
5. 202120%17%19%64%29%12%27%27%23%26%17%18%10%11%14%33%14%5%12%17%
Růst    -1%  1%     5%      
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Databáze - Editace za měsíc Databáze - Editace za měsíc
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
22. 9. 2021                655      279       10      113       15         1       71         5                                       1                                                                     
9. 2021 ± 914± 389 ± 158  ± 99            
 8. 20211,3 k96327741815312  1        
7. 20211,1 k83518548192232 1  1      
6. 20218475321754 1027233 1         
5. 20218455622192423413  23      3 
Střední hodnota8677142241221334215  5      1 
Růst 12%10%                 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Databáze - Velikost databáze Databáze - Velikost databáze
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 22. 9. 2021              38 M    30 M   6,8 M   1,5 M   1,0 M 726 kB 709 kB 670 kB 411 kB 265 kB 235 kB 237 kB 183 kB 163 kB 135 kB   67 kB   60 kB   55 kB   20 kB
9. 2021 ± 38 M± 30 M± 6,8 M ± 1,0 M± 726 kB± 710 kB± 670 kB± 411 kB± 265 kB± 235 kB± 237 kB± 183 kB± 163 kB± 135 kB± 67 kB± 60 kB± 55 kB± 20 kB
8. 202181 M38 M30 M6,8 M1,5 M1,0 M726 kB707 kB670 kB411 kB265 kB235 kB237 kB183 kB163 kB135 kB67 kB60 kB55 kB20 kB
7. 202181 M38 M30 M6,8 M1,5 M1,0 M726 kB706 kB667 kB411 kB265 kB240 kB237 kB183 kB163 kB135 kB67 kB60 kB55 kB20 kB
6. 202181 M37 M30 M6,8 M1,5 M1,0 M726 kB707 kB667 kB411 kB265 kB240 kB237 kB153 kB163 kB135 kB67 kB60 kB55 kB20 kB
5. 202181 M37 M30 M6,8 M1,5 M1,0 M726 kB701 kB667 kB411 kB265 kB240 kB237 kB153 kB163 kB135 kB67 kB60 kB55 kB20 kB
Růst           -1% 5%      
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Databáze - Slova Databáze - Slova
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 22. 9. 2021             4,8 M   2,3 M   884 k   199 k   150 k    97 k    90 k    78 k    46 k    30 k    25 k    26 k    26 k    19 k    15 k   4,1 k   5,7 k   6,4 k   2,4 k
9. 2021 ± 4,8 M± 2,3 M± 884 k ± 151 k± 97 k± 90 k ± 46 k± 30 k± 25 k± 26 k± 26 k± 19 k± 15 k± 4,1 k± 5,7 k± 6,4 k± 2,4 k
8. 20218,8 M4,8 M2,2 M884 k202 k150 k97 k90 k78 k46 k30 k25 k26 k26 k19 k15 k4,1 k5,7 k6,4 k2,4 k
7. 20218,8 M4,8 M2,2 M882 k202 k150 k97 k89 k77 k46 k30 k25 k26 k26 k19 k15 k4,1 k5,7 k6,4 k2,4 k
6. 20218,8 M4,8 M2,2 M882 k202 k150 k97 k90 k77 k46 k30 k25 k26 k21 k19 k15 k4,1 k5,7 k6,4 k2,4 k
5. 20218,7 M4,8 M2,2 M882 k202 k148 k97 k89 k77 k46 k30 k25 k26 k21 k19 k15 k4,1 k5,7 k6,4 k2,4 k
Růst             6%      
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Interní odkazy Odkazy - Interní odkazy
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 22. 9. 2021             196 k    94 k    27 k   6,3 k   2,2 k   1,7 k   2,1 k   2,4 k   1,4 k      555      609      853      147      743      755       94      313      324       22
9. 2021 ± 197 k± 94 k± 27 k ± 2,2 k± 1,7 k ± 2,4 k± 1,4 k± 555± 609 ± 147± 743± 755± 94± 313± 324 
8. 2021337 k196 k94 k27 k6,5 k2,2 k1,7 k2,1 k2,4 k1,4 k5556098541477437559431332422
7. 2021336 k195 k93 k27 k6,5 k2,2 k1,7 k2,1 k2,4 k1,4 k5556088541477437559431332422
6. 2021336 k195 k93 k27 k6,5 k2,2 k1,7 k2,1 k2,4 k1,4 k5576088541477437559431332422
5. 2021335 k195 k93 k27 k6,5 k2,2 k1,7 k2,1 k2,4 k1,4 k5576088541477437559431332422
Růst    -1%               
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Odkazy na jiné WikiFur sites Odkazy - Odkazy na jiné WikiFur sites
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 22. 9. 2021             4,2 k   2,5 k   2,2 k   1,2 k      688      582      385      661      488      354      234      404      149      297       76      170      101      164       74
9. 2021 ± 4,2 k± 2,5 k± 2,2 k ± 688± 582± 385± 661± 488± 354± 234± 404± 149± 297± 76± 170± 101± 164± 74
8. 202115 k4,2 k2,5 k2,2 k1,2 k6885823856614883542344041492977617010116474
7. 202115 k4,2 k2,5 k2,2 k1,2 k6885823856614883542344041492977617010116474
6. 202115 k4,2 k2,5 k2,2 k1,2 k6885823866614883542344041492977617010116474
5. 202115 k4,3 k2,5 k2,2 k1,2 k6835823866614883532344041492977617010116474
Růst                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Soubory Odkazy - Soubory
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 22. 9. 2021              11 k   6,5 k   1,8 k      223      135      121      158       58       86       13         2       44       30       48         9         9       53       13         3
9. 2021 ± 11 k± 6,5 k± 1,8 k± 225± 135± 121± 158± 58± 86  ± 44± 30± 48  ± 53  
8. 202121 k11 k6,5 k1,8 k21913512115858861324430489953133
7. 202121 k11 k6,5 k1,8 k21913512115858861324430489953133
6. 202121 k11 k6,5 k1,8 k22013512115758861324430489953133
5. 202121 k11 k6,5 k1,8 k22013412115458861324430489953133
Růst       1%            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Externí odkazy Odkazy - Externí odkazy
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 22. 9. 2021              80 k    14 k   4,3 k   2,1 k   1,5 k   1,1 k      894      835      677      193      220      192      264      192      144       44      142       72      101
9. 2021 ± 80 k± 15 k± 4,3 k ± 1,5 k± 1,1 k± 896± 835± 677± 193± 220± 192± 264± 192± 144± 44± 142± 72± 101
8. 2021107 k80 k14 k4,3 k2,1 k1,5 k1,1 k8888356771932201922641921444414272101
7. 2021107 k79 k14 k4,3 k2,1 k1,5 k1,1 k8838296771932201922641921444414272101
6. 2021107 k79 k14 k4,3 k2,1 k1,5 k1,1 k8828296771932201922641921444414272101
5. 2021106 k79 k14 k4,3 k2,1 k1,5 k1,1 k8348296771932201922641921444414272101
Růst     1% 2%            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «
Odkazy - Přesměrování Odkazy - Přesměrování
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 22. 9. 2021              13 k   5,2 k   1,4 k      168       89       53       56      101       63       19       13         2       18       12         2         8         2         7         3
9. 2021 ± 13 k ± 1,4 k± 168± 89± 53± 56± 101± 63          
8. 202121 k13 k5,2 k1,4 k1688953561016319132181228273
7. 202121 k13 k5,2 k1,4 k1688953561016319132181228273
6. 202121 k13 k5,2 k1,4 k1688953561016319132181228273
5. 202121 k13 k5,2 k1,4 k1688853561016319132181228273
Růst                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

Střední hodnota = průměrné hodnoty během zobrazených měsíců = (31 x hodnota[5] + 30 x hodnota[6] + 31 x hodnota[7] + 31 x hodnota[8] + 21 x hodnota[9]) / 123

Růst = průměrný měsíční růst během zobrazených měsíců = 100 * (30 x (hodnota[6] - hodnota[5]) / hodnota[5] + 31 x ...etc) / 144  (WikiFur s hodnotou < 10 jsou vynechány)

WikiFur sites are ordered by database sizeVygenerováno: středa 22. září 2021 from recent database dump files.
Data processed up to úterý 21. září 2021
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Verze skriptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Web)

WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry