WikiFur Statistics

Pruhů       přiblížení          

Přehled

Data za poslední měsíce

Střední hodnota = průměrné hodnoty během zobrazených měsíců  |  Růst = průměrný měsíční růst během zobrazených měsíců (vzorec)   
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost    »
Wikifurries - Přispěvatelé Wikifurries - Přispěvatelé
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
 29. 5. 2023              2538      268       15         8       44       47       53       40         9       34       12         2       47         5         9         5         9         1         4
5. 2023 ± 2538± 268  ± 44± 47± 53± 40 ± 34  ± 47      
4. 2023315525352681574447534093412247595914
3. 2023315025332681574447534093411247595914
2. 2023314725312671574447534093411247595914
1. 2023313925242661574447534093411247595914
Růst           2%        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Wikifurries - Noví wikifurries Wikifurries - Noví wikifurries
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
29. 5. 2023                   3                             1                                                                                                                                                     
5. 2023                    
 4. 202352         1        
3. 2023321                 
2. 2023871                 
1. 202375    2             
Střední hodnota54                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Wikifurries - Aktivní wikifurries Wikifurries - Aktivní wikifurries
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
29. 5. 2023                 23         4                   1                                                                                                                                                     
5. 2023                    
 4. 202339175      1 1 1      
3. 202327168   1   1  1      
2. 20234030711    1          
1. 202330186  14          1  
Střední hodnota27216   1             
Růst 14%                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Wikifurries - Velmi aktivní wikifurries Wikifurries - Velmi aktivní wikifurries
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
29. 5. 2023                   1         1                                                                                                                                                                         
5. 2023                    
 4. 2023211                 
3. 2023211                 
2. 202333                  
Střední hodnota111                 
Růst                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Počet článků Články - Počet článků
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
 29. 5. 2023              21 k    13 k   1,8 k       78      866      558      291      277      106      207       89       39      337       76      104       29      158       11       32
5. 2023 ± 21 k± 13 k± 1,8 k± 79± 866± 558± 291± 277± 106± 207± 89± 39± 337± 76 ± 29± 158 ± 32
4. 202339 k21 k13 k1,8 k65866556291277106207893933776105291581132
3. 202339 k21 k13 k1,8 k65866556290276106207863933776105291581133
2. 202339 k21 k13 k1,8 k64866555290277106207863933376105291581133
1. 202339 k21 k13 k1,8 k65866554290277105207863933376105291581133
Růst    5%      1%       -1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Počet článků (alternativně) Články - Počet článků (alternativně)
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
 29. 5. 2023              19 k   5,9 k   1,8 k       64      737      497      253      240       77      142       78       36      291       39       87       22      147         7       23
5. 2023 ± 19 k± 5,9 k ± 64± 737± 497± 253± 240± 77± 142± 78± 36± 291± 39  ± 147  
4. 202329 k19 k5,9 k1,8 k60737497253240771427836291398822147723
3. 202329 k19 k5,9 k1,8 k60737497252239771427736291398822147724
2. 202329 k19 k5,9 k1,8 k59737496252240771427736291398822147724
1. 202329 k19 k5,9 k1,8 k59737495252240761427736291398822147624
Růst    2%              -1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Nové články za den Články - Nové články za den
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
29. 5. 2023                   1         1                                                                                                                                                                         
 4. 20231 1                 
3. 2023211                 
2. 20231 1                 
1. 2023411  11             
Střední hodnota211                 
Růst                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Editací na článek Články - Editací na článek
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
29. 5. 2023              16,7      8,5      7,2      8,9      6,6      9,9    13,9    13,8    10,2    14,6    10,1      4,5    10,9    10,1      5,8    10,9    10,0    10,0      6,0
 4. 202313,016,68,57,210,06,69,913,913,810,214,610,14,510,910,15,710,99,910,05,9
3. 202312,916,68,57,210,06,69,913,913,810,214,610,34,510,910,15,710,99,910,05,7
2. 202312,916,68,57,110,26,69,813,913,710,214,610,34,510,910,15,710,89,910,05,7
1. 202312,916,68,57,19,96,69,813,913,710,114,510,24,410,910,15,610,79,98,35,6
Růst    -2%       1%  1%  5%2%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Bajtů na článek Články - Bajtů na článek
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
29. 5. 2023              1474    1300    3070      984    1557    1057    1966    2159    1782      880    1350   17773    1592    8369      987      925    1963   27745    1321
 4. 2023 16141472130130714129215571061400021581782880135017773159283699869251963277451321
3. 2023 16281469130030734129215561060400521601782880827817773158983699869251963277451304
2. 2023 173614671299462541920155610584005215617823558827817773160683694211196071963277451304
1. 2023 148914651299307297015561057196321551732878139225891573577971925196314001304
Růst   3%977%  12% 1%53%96%139% 320%59%454% 447% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Články větší než 0,5 kB Články - Články větší než 0,5 kB
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
29. 5. 2023                65%      40%      93%      58%      57%      48%      76%      74%      59%      45%      67%      77%      65%      30%      45%      34%      73%      55%      53%
 4. 202357%65%40%93%65%57%48%76%74%59%45%67%77%65%30%46%34%73%55%53%
3. 202357%64%40%93%65%57%48%76%74%59%45%70%77%65%30%46%34%73%55%55%
2. 202357%64%40%93%64%57%48%76%74%59%45%70%77%66%30%47%38%73%55%55%
1. 202357%64%40%93%62%57%48%76%74%59%45%70%77%66%30%46%34%73%45%55%
Růst    -1%      -1%   -1%  5%-1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Články větší 2 kB Články - Články větší 2 kB
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
29. 5. 2023                17%      19%      64%      12%      23%      14%      29%      28%      20%      10%      13%      33%      22%       7%      15%      14%      27%      27%      12%
 4. 202320%17%19%64%15%23%14%29%28%20%10%13%33%22%7%15%14%27%27%12%
3. 202320%17%19%64%15%23%14%28%28%20%10%14%33%22%7%15%14%27%27%12%
2. 202320%17%19%64%16%23%14%28%28%20%10%14%33%22%7%16%17%27%27%12%
1. 202320%17%19%64%11%23%14%28%28%18%10%14%33%22%5%15%14%27%18%12%
Růst    4%  1% 3% -2%      12% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Databáze - Editace za měsíc Databáze - Editace za měsíc
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
29. 5. 2023                801      267       28       42         6         6         3         1                   7                                                 2                   2                   2
5. 2023 ± 871± 290± 30± 46               
 4. 20232,7 k66924118 1245135 13 11     2
3. 20231,1 k654328213254107 8  13 231 1
2. 20231,6 k1,1 k2742366121517533121614652
1. 20231,1 k6422229 73701871 1 3  1321 
Střední hodnota1,3 k758266201020308744318 218121
Růst 11%7%                 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Databáze - Velikost databáze Databáze - Velikost databáze
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
 29. 5. 2023              39 M    32 M   6,8 M 183 kB   1,7 M   1,5 M 721 kB 753 kB 785 kB 238 kB 167 kB 714 kB 682 kB 638 kB 275 kB   67 kB 421 kB 303 kB   55 kB
5. 2023 ± 39 M± 32 M  ± 1,7 M± 1,5 M ± 753 kB± 785 kB± 238 kB± 167 kB± 714 kB± 682 kB± 638 kB ± 67 kB± 421 kB± 303 kB± 55 kB
4. 202396 M39 M32 M6,8 M2,7 M1,7 M1,5 M1,3 M753 kB785 kB237 kB167 kB714 kB682 kB638 kB278 kB67 kB421 kB303 kB55 kB
3. 202391 M39 M32 M6,8 M2,7 M1,7 M1,5 M1,3 M751 kB785 kB237 kB746 kB714 kB681 kB638 kB278 kB67 kB421 kB303 kB56 kB
2. 202395 M39 M32 M9,5 M2,7 M1,7 M1,5 M1,3 M752 kB785 kB778 kB746 kB714 kB680 kB638 kB606 kB596 kB421 kB303 kB56 kB
1. 202385 M39 M32 M6,8 M160 kB1,7 M1,5 M717 kB752 kB235 kB236 kB167 kB135 kB666 kB60 kB274 kB67 kB420 kB20 kB55 kB
Růst   2%357%  8% 56%36%62%102%1%229%14%164% 333% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Databáze - Slova Databáze - Slova
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
 29. 5. 2023             5,0 M   2,4 M   887 k    25 k   217 k   223 k    91 k   101 k    26 k    26 k    19 k   100 k    79 k    90 k    31 k   4,2 k    47 k    44 k   6,3 k
5. 2023 ± 5,0 M± 2,4 M   ± 223 k ± 101 k± 26 k± 26 k± 19 k± 100 k± 79 k± 90 k ± 4,2 k± 47 k± 44 k± 6,3 k
4. 20239,9 M5,0 M2,4 M887 k396 k217 k223 k176 k101 k26 k26 k19 k100 k79 k90 k32 k4,2 k47 k44 k6,3 k
3. 202310,0 M5,0 M2,4 M888 k396 k217 k223 k175 k100 k26 k26 k104 k100 k79 k90 k32 k4,2 k47 k44 k6,4 k
2. 202310,6 M5,0 M2,4 M1,3 M396 k217 k222 k175 k101 k26 k105 k104 k100 k79 k90 k80 k82 k47 k44 k6,4 k
1. 20239,2 M5,0 M2,4 M888 k22 k217 k222 k91 k101 k25 k26 k19 k15 k77 k5,7 k31 k4,2 k47 k2,4 k6,4 k
Růst   3%386%  10% 1%53%84%132%1%349%21%417% 417% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Interní odkazy Odkazy - Interní odkazy
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
 29. 5. 2023             204 k    97 k    27 k      322   6,7 k   2,7 k   2,1 k   1,7 k      624      834      746      755   2,4 k      313      571       94   1,4 k       18      314
5. 2023 ± 204 k± 97 k± 27 k± 336± 6,7 k± 2,7 k± 2,1 k± 1,7 k± 624± 834± 746± 755± 2,4 k± 313 ± 94± 1,4 k ± 314
4. 2023349 k203 k97 k27 k1586,7 k2,7 k2,1 k1,7 k6248347467552,4 k313576941,4 k18314
3. 2023348 k203 k97 k27 k1586,7 k2,7 k2,1 k1,7 k6248347447552,4 k313576941,4 k18324
2. 2023347 k202 k97 k27 k1576,7 k2,7 k2,1 k1,7 k6248337447552,4 k313559941,4 k18324
1. 2023347 k202 k97 k27 k1596,7 k2,7 k2,1 k1,7 k6068337447552,4 k313559941,4 k18324
Růst    25%    1%     1%   -1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Odkazy na jiné WikiFur sites Odkazy - Odkazy na jiné WikiFur sites
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
 29. 5. 2023             4,3 k   2,6 k   2,2 k      153   1,3 k      730      385      584      237      404      301       76      661      101      339      170      488       74      163
5. 2023 ± 4,3 k± 2,6 k± 2,2 k± 153± 1,3 k± 730± 385± 584± 237± 404± 301± 76± 661± 101 ± 170± 488± 74± 163
4. 202315 k4,3 k2,6 k2,2 k1491,3 k7303855842374043017666110135817048874163
3. 202315 k4,3 k2,6 k2,2 k1491,3 k7303855842374042987666110135817048874164
2. 202315 k4,3 k2,6 k2,2 k1291,3 k7303855842374042987666110135717048874164
1. 202315 k4,3 k2,6 k2,2 k1491,3 k7303855842344042987666110135717048874164
Růst    2%          -1%    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Soubory Odkazy - Soubory
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
 29. 5. 2023              12 k   7,3 k   1,8 k       32      316      147      156      124         2       54       52         9       54       53       13         9       89         3       13
5. 2023 ± 12 k± 7,3 k± 1,8 k± 32± 316± 147± 156± 124 ± 54± 52 ± 54± 53  ± 89  
4. 202322 k12 k7,3 k1,8 k32316147156124254529545313989313
3. 202322 k12 k7,3 k1,8 k32316147156123254499535313989313
2. 202322 k12 k7,3 k1,8 k32316147156123251499535313989313
1. 202322 k12 k7,2 k1,8 k32316147156123251499535313989313
Růst          2%2%        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Externí odkazy Odkazy - Externí odkazy
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
 29. 5. 2023              84 k    16 k   4,3 k      260   2,5 k   2,1 k      930   1,1 k      221      199      194      144      847      142      224       44      689       99       68
5. 2023 ± 84 k± 16 k± 4,3 k ± 2,5 k± 2,1 k± 930± 1,1 k± 221± 199± 194± 144± 847± 142± 224± 44± 689± 99± 68
4. 2023114 k84 k16 k4,3 k2782,5 k2,1 k9301,1 k221199194144847142224446899968
3. 2023113 k83 k16 k4,3 k2782,5 k2,1 k9261,1 k221199192144847142224446899972
2. 2023113 k83 k16 k4,3 k2782,5 k2,1 k9261,1 k221198192144847142222446899972
1. 2023113 k83 k16 k4,3 k2782,5 k2,1 k9261,1 k212198192144816142222446899972
Růst    -2%    1%   1%     -1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «
Odkazy - Přesměrování Odkazy - Přesměrování
 wikifur.com it zh hu da ja tl
  en ko pt pl de nl  eo
    ru es fr no et cs  
 29. 5. 2023              14 k   5,1 k   1,4 k       18      168       95       58       53       13         2       12         2      101         2       19         8       63         4         7
5. 2023 ± 14 k ± 1,4 k ± 168± 95± 58± 53    ± 101   ± 63  
4. 202321 k14 k5,2 k1,4 k1816895585313212210121986347
3. 202321 k14 k5,2 k1,4 k1816895585313212210121986347
2. 202321 k14 k5,2 k1,4 k1816894585213212210121986347
1. 202321 k14 k5,2 k1,4 k1816894585213212210121986347
Růst        1%           
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

Střední hodnota = průměrné hodnoty během zobrazených měsíců = (31 x hodnota[1] + 28 x hodnota[2] + 31 x hodnota[3] + 30 x hodnota[4] + 28 x hodnota[5]) / 120

Růst = průměrný měsíční růst během zobrazených měsíců = 100 * (28 x (hodnota[2] - hodnota[1]) / hodnota[1] + 31 x ...etc) / 148  (WikiFur s hodnotou < 10 jsou vynechány)

WikiFur sites are ordered by database sizeVygenerováno: pondělí 29. května 2023 from recent database dump files.
Data processed up to neděle 28. května 2023
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Verze skriptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Web)

WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry