WikiFur Statistics

             

Ilość artykułów (alternatywna)

Artykuły, które zawierają co najmniej jeden wewnętrzny link i 200 znaków czytelnego tekstu,
     pomijając kody wiki i html, ukryte linki, etc.; także nagłówki nie są liczone
     (inne kolumny bazują na oficjalnej liczbie artykułów)

 
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..600 5: ..175 6: ..40  
Plot

 
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..600 5: ..175 6: ..40  
Plot

 
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..600 5: ..175 6: ..40  
Plot

 
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..600 5: ..175 6: ..40  
Plot

 
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..600 5: ..175 6: ..40  
Plot

 
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..600 5: ..175 6: ..40  
Plot

Wygenerowano Czwartek 2024 Kwiecień 18 from recent database dump files.
Data processed up to Środa 2024 Kwiecień 17
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Wersja skryptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Strona WWW)

Wykresy wygenerowane z Ploticus
WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry