WikiFur Statistics

             

Ilość artykułów (alternatywna)

Artykuły, które zawierają co najmniej jeden wewnętrzny link i 200 znaków czytelnego tekstu,
     pomijając kody wiki i html, ukryte linki, etc.; także nagłówki nie są liczone
     (inne kolumny bazują na oficjalnej liczbie artykułów)

 
top 1: ..20.000 2: ..6000 3: ..2000 4: ..500 5: ..175 6: ..40  
Plot

 
top 1: ..20.000 2: ..6000 3: ..2000 4: ..500 5: ..175 6: ..40  
Plot

 
top 1: ..20.000 2: ..6000 3: ..2000 4: ..500 5: ..175 6: ..40  
Plot

 
top 1: ..20.000 2: ..6000 3: ..2000 4: ..500 5: ..175 6: ..40  
Plot

 
top 1: ..20.000 2: ..6000 3: ..2000 4: ..500 5: ..175 6: ..40  
Plot

 
top 1: ..20.000 2: ..6000 3: ..2000 4: ..500 5: ..175 6: ..40  
Plot

Wygenerowano Niedziela 2022 Wrzesień 25 from recent database dump files.
Data processed up to Sobota 2022 Wrzesień 24
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Wersja skryptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Strona WWW)

Wykresy wygenerowane z Ploticus
WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry