WikiFur Statistics

             

Ilość artykułów (alternatywna)

Artykuły, które zawierają co najmniej jeden wewnętrzny link i 200 znaków czytelnego tekstu,
     pomijając kody wiki i html, ukryte linki, etc.; także nagłówki nie są liczone
     (inne kolumny bazują na oficjalnej liczbie artykułów)

 
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..550 5: ..175 6: ..40  
Plot

 
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..550 5: ..175 6: ..40  
Plot

 
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..550 5: ..175 6: ..40  
Plot

 
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..550 5: ..175 6: ..40  
Plot

 
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..550 5: ..175 6: ..40  
Plot

 
top 1: ..22500 2: ..7000 3: ..2000 4: ..550 5: ..175 6: ..40  
Plot

Wygenerowano Czwartek 2023 Czerwiec 8 from recent database dump files.
Data processed up to Środa 2023 Czerwiec 7
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Wersja skryptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Strona WWW)

Wykresy wygenerowane z Ploticus
WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry