WikiFur Statistics

             

Wewnętrzne linki

Całkowita ilość wewnętrznych linków (bez przekierowań, stubów i list linków)

 
top 1: ..200.000 2: ..30.000 3: ..7000 4: ..2500 5: ..900 6: ..225  
Plot

 
top 1: ..200.000 2: ..30.000 3: ..7000 4: ..2500 5: ..900 6: ..225  
Plot

 
top 1: ..200.000 2: ..30.000 3: ..7000 4: ..2500 5: ..900 6: ..225  
Plot

 
top 1: ..200.000 2: ..30.000 3: ..7000 4: ..2500 5: ..900 6: ..225  
Plot

 
top 1: ..200.000 2: ..30.000 3: ..7000 4: ..2500 5: ..900 6: ..225  
Plot

 
top 1: ..200.000 2: ..30.000 3: ..7000 4: ..2500 5: ..900 6: ..225  
Plot

Wygenerowano Pi&aogonek;tek 2017 Sierpień 18 from recent database dump files.
Data processed up to Czwartek 2017 Sierpień 17
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Wersja skryptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Strona WWW)

Wykresy wygenerowane z Ploticus
WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry