WikiFur Statistics

             

Aktywni wikipedyści

Wikipedyści,którzy wnieśli wkład 5 razy lub więcej tygodniowo

 
top 1: ..100 2: ..15 3: ..7 4: ..5
 5: ..4 6: ..4 7: ..4 8: ..3  
Plot

 
top 1: ..100 2: ..15 3: ..7 4: ..5
 5: ..4 6: ..4 7: ..4 8: ..3  
Plot

 
top 1: ..100 2: ..15 3: ..7 4: ..5
 5: ..4 6: ..4 7: ..4 8: ..3  
Plot

 
top 1: ..100 2: ..15 3: ..7 4: ..5
 5: ..4 6: ..4 7: ..4 8: ..3  
Plot

 
top 1: ..100 2: ..15 3: ..7 4: ..5
 5: ..4 6: ..4 7: ..4 8: ..3  
Plot

 
top 1: ..100 2: ..15 3: ..7 4: ..5
 5: ..4 6: ..4 7: ..4 8: ..3  
Plot

 
top 1: ..100 2: ..15 3: ..7 4: ..5
 5: ..4 6: ..4 7: ..4 8: ..3  
Plot

 
top 1: ..100 2: ..15 3: ..7 4: ..5
 5: ..4 6: ..4 7: ..4 8: ..3  
Plot

Wygenerowano Poniedzia&lstroke;ek 2023 Maj 29 from recent database dump files.
Data processed up to Niedziela 2023 Maj 28
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Wersja skryptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Strona WWW)

Wykresy wygenerowane z Ploticus
WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry