WikiFur Statistics

             

Databasstorlek

Artiklarnas sammanlagda storlek (inkl. redirects)

 
top 1: ..35,000,000 2: ..5,000,000 3: ..1,750,000 4: ..500,000 5: ..175000 6: ..50,000  
Plot

 
top 1: ..35,000,000 2: ..5,000,000 3: ..1,750,000 4: ..500,000 5: ..175000 6: ..50,000  
Plot

 
top 1: ..35,000,000 2: ..5,000,000 3: ..1,750,000 4: ..500,000 5: ..175000 6: ..50,000  
Plot

 
top 1: ..35,000,000 2: ..5,000,000 3: ..1,750,000 4: ..500,000 5: ..175000 6: ..50,000  
Plot

 
top 1: ..35,000,000 2: ..5,000,000 3: ..1,750,000 4: ..500,000 5: ..175000 6: ..50,000  
Plot

 
top 1: ..35,000,000 2: ..5,000,000 3: ..1,750,000 4: ..500,000 5: ..175000 6: ..50,000  
Plot

Sammanställd mândag 27 juli 2015 from recent database dump files.
Data processed up to söndag 26 juli 2015
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Script-version:2.3b
Författare:Erik Zachte (Webbplats)

Graferna är ritade med hjälp av Ploticus
WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry