WikiFur Statistics

             

Bidragslämnare

Wikifurries som gjort minst 10 redigeringar sedan de började

 
top 1: ..2250 2: ..225 3: ..40 4: ..10 5: ..7  
Plot

 
top 1: ..2250 2: ..225 3: ..40 4: ..10 5: ..7  
Plot

 
top 1: ..2250 2: ..225 3: ..40 4: ..10 5: ..7  
Plot

 
top 1: ..2250 2: ..225 3: ..40 4: ..10 5: ..7  
Plot

 
top 1: ..2250 2: ..225 3: ..40 4: ..10 5: ..7  
Plot

Sammanställd mândag 27 juli 2015 from recent database dump files.
Data processed up to söndag 26 juli 2015
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Script-version:2.3b
Författare:Erik Zachte (Webbplats)

Graferna är ritade med hjälp av Ploticus
WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry