WikiFur Statistics

Zoom              

Antal artiklar (alternativt)

Artiklar som innehâller minst en intern länk och 200 tecken läsbar text,
     undantagandes wiki- och html-koder, dolda länkar, etc.; även rubriker är undantagna
     (övriga spalter baseras pâ det officiella antalet artiklar)

För att kunna se denna sidas innehåll behöver du en SVG visaretill exempel Adobe SVG Viewer för MS Explorer Win/Mac (fri), eller Firefox version 2.0

Ritar graf, detta kommer ta ett tag

top 1: ..17500 2: ..4500 3: ..1500 4: ..300 5: ..80 6: ..25  
top 1: ..17500 2: ..4500 3: ..1500 4: ..300 5: ..80 6: ..25  
top 1: ..17500 2: ..4500 3: ..1500 4: ..300 5: ..80 6: ..25  
top 1: ..17500 2: ..4500 3: ..1500 4: ..300 5: ..80 6: ..25  
top 1: ..17500 2: ..4500 3: ..1500 4: ..300 5: ..80 6: ..25  
top 1: ..17500 2: ..4500 3: ..1500 4: ..300 5: ..80 6: ..25  

Sammanställd mândag 27 juli 2015 from recent database dump files.
Data processed up to söndag 26 juli 2015
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Script-version:2.3b
Författare:Erik Zachte (Webbplats)

Graferna är ritade med hjälp av Ploticus
WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry