WikiFur Statistics

Pruhů       přiblížení          

Přehled

Data za poslední měsíce

Střední hodnota = průměrné hodnoty během zobrazených měsíců  |  Růst = průměrný měsíční růst během zobrazených měsíců (vzorec)   
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost    »
Wikifurries - Přispěvatelé Wikifurries - Přispěvatelé
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
 13. 11. 2019              2339      241       12       37       26       37       41       41         8         7         8       29         9         7         2         5         5         4
11. 2019 ± 2342± 241 ± 37± 26± 37± 41± 41   ± 29      
10. 20192864233724112372637414187829972554
9. 20192857233223912372637414187829972554
8. 20192854232923912372637414187829972554
7. 20192851232723912372537414187829972554
Růst     1%             
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Wikifurries - Noví wikifurries Wikifurries - Noví wikifurries
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
13. 11. 2019                   2                                                                                                                                                                         
11. 2019                   
 10. 2019752                
9. 201933                 
8. 201932   1             
7. 2019952     2          
Střední hodnota541                
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Wikifurries - Aktivní wikifurries Wikifurries - Aktivní wikifurries
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
13. 11. 2019                   7         2                                                                                                                                                               
11. 2019                   
 10. 201935218  4  1          
9. 201935266  1  1          
8. 201933264  2             
7. 201943325  2  4          
Střední hodnota33245  2  1          
Růst                   
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Články - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Wikifurries - Velmi aktivní wikifurries Wikifurries - Velmi aktivní wikifurries
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
13. 11. 2019                   1                                                                                                                                                                         
11. 2019                   
8. 201911                 
Střední hodnota                   
Růst                   
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Počet článků Články - Počet článků
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
 13. 11. 2019              20 k    12 k   1,8 k      577      372      266      330      252      153       93      101      194       81       58       38       27       73       32
11. 2019 ± 20 k± 12 k± 1,8 k± 577± 372± 266± 331± 253± 153± 93± 102± 194± 81± 58± 38± 27± 73± 32
10. 201937 k20 k12 k1,8 k57737226632925115393100194815838277332
9. 201937 k20 k12 k1,8 k57636326532825115393100194825838277332
8. 201937 k20 k12 k1,8 k57635526532825115393100194825838277332
7. 201936 k20 k12 k1,8 k57433826532825115394100194825838277332
Růst     3%             
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Počet článků (alternativně) Články - Počet článků (alternativně)
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
 13. 11. 2019              18 k   5,6 k   1,8 k      541      347      231      290      225      144       76       75      139       75       53       37       22       38       24
11. 2019 ± 18 k± 5,6 k± 1,8 k± 541± 347± 231± 291± 226± 144± 76± 76± 139± 75± 53± 37 ± 38 
10. 201928 k18 k5,6 k1,8 k5413472312892241447674139755337223824
9. 201928 k18 k5,6 k1,8 k5403392312882241447674139765337223824
8. 201928 k18 k5,6 k1,8 k5413352312882241447674139765337223824
7. 201928 k18 k5,6 k1,8 k5393262312882241447774139765337223824
Růst     2%             
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Nové články za den Články - Nové články za den
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
13. 11. 2019                   1                                                                                                                                                                         
 10. 20191 1                
9. 201911                 
8. 201921   1             
7. 2019211                
Střední hodnota11                 
Růst                   
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Editací na článek Články - Editací na článek
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
13. 11. 2019              15,9      8,4      6,9      7,7      8,5    13,2    10,8    13,0      9,8      5,4    10,0    14,6      9,6    10,7      4,3      9,4    10,2      4,9
 10. 201912,615,98,46,97,78,413,210,813,19,85,410,014,69,610,74,39,410,24,9
9. 201912,615,98,46,97,78,513,310,813,09,85,410,014,69,510,74,39,410,24,9
8. 201912,515,88,46,97,78,613,210,813,09,85,410,014,69,510,74,39,310,24,9
7. 201912,515,88,46,97,78,813,210,812,99,85,39,914,69,510,74,39,310,24,9
Růst     -1%    1%        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Bajtů na článek Články - Bajtů na článek
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
13. 11. 2019              1409    1240    3047    2057      965    2118    1520    1908    1982    1040    1757      912    1447    1041    2663      972      593    1316
 10. 2019 144914071240304720579642118152219131982104017659121447104126639725931316
9. 2019 144914061240304820609562126151819121982104017659121455104126639725931316
8. 2019 144914051240304820659542125151819041982104017659121455104126639715931316
7. 2019 144814041239304820549632125151718991982103517659121444104126639715931316
Růst                   
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Články větší než 0,5 kB Články - Články větší než 0,5 kB
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
13. 11. 2019                64%      40%      93%      78%      44%      73%      67%      77%      74%      49%      60%      48%      73%      66%      79%      37%      32%      53%
 10. 201957%64%40%93%78%44%73%67%78%74%49%60%48%73%66%79%37%32%53%
9. 201957%64%40%93%78%43%74%66%78%74%49%60%48%73%66%79%37%32%53%
8. 201957%63%40%93%78%43%74%66%78%74%49%60%48%73%66%79%37%32%53%
7. 201957%63%40%93%78%43%74%66%78%74%50%60%48%73%66%79%37%32%53%
Růst     1%    -1%        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Databáze - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Články - Články větší 2 kB Články - Články větší 2 kB
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
13. 11. 2019                17%      18%      65%      31%      13%      27%      22%      26%      27%      17%      18%      10%      14%      12%      34%      15%       5%      12%
 10. 201920%16%18%65%31%13%27%22%26%27%17%18%10%14%12%34%15%5%12%
9. 201920%16%18%65%31%13%28%22%26%27%17%18%10%15%12%34%15%5%12%
8. 201920%16%18%65%31%13%28%22%26%27%17%18%10%15%12%34%15%5%12%
7. 201920%16%18%65%31%13%28%22%26%27%17%18%10%13%12%34%15%5%12%
Růst 1%    -1%      3%     
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Databáze - Editace za měsíc Databáze - Editace za měsíc
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
13. 11. 2019                673       40                             3         1         7         4                             2                                                                     
11. 2019 ± 1,6 k± 96                
 10. 201993063519778495912  1 1     
9. 20191,0 k83210225476 111 111  4  
8. 20191,1 k853136811552712 5731   1 
7. 20191,2 k85619369177 62   2      
Střední hodnota95678214657385422 1211  1  
Růst -7%2%                
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Databáze - Velikost databáze Databáze - Velikost databáze
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
 13. 11. 2019              36 M    29 M   6,8 M   1,5 M 938 kB 706 kB 641 kB 616 kB 411 kB 262 kB 237 kB 228 kB 159 kB 152 kB 135 kB   59 kB   59 kB   55 kB
11. 2019 ± 36 M± 29 M± 6,8 M± 1,5 M± 942 kB± 706 kB± 644 kB± 617 kB± 411 kB± 262 kB± 239 kB± 228 kB± 159 kB± 152 kB± 135 kB± 59 kB± 59 kB± 55 kB
10. 201978 M36 M29 M6,8 M1,5 M935 kB706 kB639 kB616 kB411 kB262 kB236 kB228 kB159 kB152 kB135 kB59 kB59 kB55 kB
9. 201977 M36 M29 M6,8 M1,5 M904 kB706 kB636 kB615 kB411 kB262 kB236 kB228 kB162 kB152 kB135 kB59 kB59 kB55 kB
8. 201977 M36 M29 M6,8 M1,5 M888 kB706 kB636 kB613 kB411 kB262 kB235 kB228 kB162 kB152 kB135 kB48 kB59 kB55 kB
7. 201977 M36 M29 M6,8 M1,5 M847 kB705 kB635 kB612 kB411 kB263 kB231 kB228 kB161 kB152 kB135 kB48 kB59 kB55 kB
Růst     3%     1%    7%  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Odkazy - Denní návštěvnost   «    »
Databáze - Slova Databáze - Slova
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
 13. 11. 2019             4,6 M   2,1 M   877 k   194 k   133 k    95 k    74 k    77 k    46 k    30 k    25 k    25 k    19 k    21 k    15 k   4,1 k   5,6 k   6,3 k
11. 2019 ± 4,6 M± 2,1 M± 877 k± 194 k± 134 k± 95 k± 74 k± 77 k± 46 k± 30 k± 25 k± 25 k± 19 k± 21 k± 15 k± 4,1 k± 5,6 k± 6,3 k
10. 20198,4 M4,6 M2,1 M877 k194 k133 k95 k74 k77 k46 k30 k24 k25 k19 k21 k15 k4,1 k5,6 k6,3 k
9. 20198,4 M4,6 M2,1 M877 k194 k129 k95 k73 k77 k46 k30 k24 k25 k19 k21 k15 k4,1 k5,6 k6,3 k
8. 20198,4 M4,6 M2,1 M877 k194 k126 k95 k73 k77 k46 k30 k24 k25 k19 k21 k15 k4,1 k5,6 k6,3 k
7. 20198,3 M4,6 M2,1 M877 k193 k121 k95 k73 k76 k46 k30 k24 k25 k19 k21 k15 k4,1 k5,6 k6,3 k
Růst     3%             
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Interní odkazy Odkazy - Interní odkazy
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
 13. 11. 2019             188 k    91 k    27 k   6,2 k   2,1 k   1,7 k   2,2 k   2,0 k   1,4 k      568      603      829      715      142      758       92      310      322
11. 2019 ± 188 k± 91 k± 27 k± 6,2 k± 2,1 k± 1,7 k± 2,2 k± 2,0 k± 1,4 k± 568± 603± 829± 715± 142± 758± 92± 310± 322
10. 2019325 k188 k91 k27 k6,2 k2,1 k1,7 k2,2 k2,0 k1,4 k56860382971514275892310322
9. 2019325 k187 k91 k27 k6,2 k2,1 k1,7 k2,2 k2,0 k1,4 k56860282974214275892310322
8. 2019325 k187 k91 k27 k6,2 k2,1 k1,7 k2,2 k2,0 k1,4 k56860282974214275892310322
7. 2019324 k187 k91 k27 k6,1 k2,1 k1,7 k2,2 k2,0 k1,4 k57460182973314275892310322
Růst             -1%     
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Odkazy na jiné WikiFur sites Odkazy - Odkazy na jiné WikiFur sites
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
 13. 11. 2019             4,2 k   2,5 k   2,2 k   1,2 k      672      579      656      372      488      340      232      395      278      149       76      170      101      161
11. 2019 ± 4,2 k± 2,5 k± 2,2 k± 1,2 k± 672± 579± 659± 372± 488± 340± 235± 395± 278± 149± 76± 170± 101± 161
10. 201915 k4,2 k2,5 k2,2 k1,2 k67257965437248834023039527814976170101161
9. 201915 k4,2 k2,5 k2,2 k1,2 k67257865437248834023039529714976170101161
8. 201915 k4,2 k2,5 k2,2 k1,2 k67257865437248834023039529714976170101161
7. 201915 k4,2 k2,5 k2,2 k1,2 k66357865437248834023039529714976170101161
Růst             -2%     
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Soubory Odkazy - Soubory
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
 13. 11. 2019              11 k   6,3 k   1,8 k      221      133      117       55      113       86       15         1       38       47       30         9         9       40       15
11. 2019 ± 11 k± 6,3 k± 1,8 k± 221± 133± 117± 55± 113± 86  ± 38± 47± 30  ± 40 
10. 201920 k11 k6,3 k1,8 k2211331175511386151384730994015
9. 201920 k11 k6,3 k1,8 k2201331175511186151384830994015
8. 201920 k11 k6,3 k1,8 k2201331175511186151384830994015
7. 201920 k11 k6,3 k1,8 k2191331175511186151384730994015
Růst        1%          
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «    »
Odkazy - Externí odkazy Odkazy - Externí odkazy
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
 13. 11. 2019              76 k    14 k   4,3 k   1,9 k   1,4 k   1,0 k      779      779      676      193      223      179      183      263      145       40      141       75
11. 2019 ± 77 k± 14 k± 4,3 k± 1,9 k± 1,4 k± 1,0 k± 790± 782± 676± 193± 233± 179± 183± 263± 145± 40± 141± 75
10. 2019102 k76 k14 k4,3 k1,9 k1,4 k1,0 k7717776761932161791832631454014175
9. 2019102 k76 k14 k4,3 k1,9 k1,4 k1,0 k7687776761932161791912631454014175
8. 2019102 k76 k14 k4,3 k1,9 k1,3 k1,0 k7687646761932161791912631454014175
7. 2019102 k76 k14 k4,3 k1,9 k1,3 k1,0 k7687566762002161791892631454014175
Růst     2%  1% -1%  -1%     
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikifurries - Články - Databáze - Denní návštěvnost   «
Odkazy - Přesměrování Odkazy - Přesměrování
 wikifur.com it fr cs pl da  eo
  en es de ja no nl  
    ru zh pt hu ko et
 13. 11. 2019              13 k   5,2 k   1,4 k      168       88       52       99       56       63       19       13         2       12       18         2         8         2         7
11. 2019 ± 13 k± 5,2 k± 1,4 k± 168± 88± 52± 99± 56± 63         
10. 201920 k13 k5,2 k1,4 k16888529956631913212182827
9. 201920 k13 k5,2 k1,4 k16888529956631913212182827
8. 201920 k13 k5,2 k1,4 k16888529956631913212182827
7. 201920 k13 k5,2 k1,4 k16888529956631913212182827
Růst                   
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

Střední hodnota = průměrné hodnoty během zobrazených měsíců = (31 x hodnota[7] + 31 x hodnota[8] + 30 x hodnota[9] + 31 x hodnota[10] + 12 x hodnota[11]) / 123

Růst = průměrný měsíční růst během zobrazených měsíců = 100 * (31 x (hodnota[8] - hodnota[7]) / hodnota[7] + 30 x ...etc) / 135  (WikiFur s hodnotou < 10 jsou vynechány)

WikiFur sites are ordered by database sizeVygenerováno: středa 13. listopadu 2019 from recent database dump files.
Data processed up to úterý 12. listopadu 2019
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Verze skriptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Web)

WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry