WikiFur Statistics 

Zoom           

 


DatoWikipedantarArtiklarDatabasePeikarar
 totalnyebidragtalnye
pr. dag
snittstørre ennbidragstorleikordinterntinterwikibileteeksterneomdirig-
eringar
> 5> 100offisielt> 200 chbidragbyte0.5 Kb2 Kb
Feb 2011            +3%0%     
 __A____B____C____D____E____F____G____H____I____J____K____L____M____N____O____P____Q____R____S__
11 Apr 20111   11 111,0300   15 Kb52 13   
Apr 2011 ± 1    ± 1 ± 1  ± 111,0 ± 300    ± 15 Kb ± 52  ± 13   
Mar 20111   11 111,0300  215 Kb52 13   
Feb 20111   11 109,0300  315 Kb52 13   
Jan 20111   11 106,0300   15 Kb52 13   
Des 20101   11 106,0300   15 Kb52 13   
Nov 20101   11 106,0300  215 Kb52 13   
Okt 20101   11 104,0300   15 Kb52 13   
Sep 20101   11 104,0300  215 Kb52 13   
Aug 20101   11 102,0300  215 Kb52 13   
Jul 20101   11 100,0300   15 Kb52 13   
Jun 20101   11 100,0300   15 Kb52 13   
Mai 20101   11 100,0300   15 Kb52 13   
Apr 20101   11 100,0300  115 Kb52 13   
Mar 20101   11 99,0300  415 Kb52 13   
Feb 20101   11 95,0300  111 Kb52 13   
Jan 20101   11 94,0300  111 Kb52 13   
Des 20091   11 93,0300  211 Kb52 13   
Nov 20091   11 91,0300   10 Kb52 13   
Okt 20091   11 91,0300  210 Kb52 13   
Sep 20091   11 89,0300  210 Kb52 13   
Aug 20091   11 87,0300  69,9 Kb52 13   
Jul 20091 1 11 81,0300  69,4 Kb52 13   
Jun 20091   11 75,0269  29,3 Kb47 12   
Mai 20091   11 73,0236  39,3 Kb42 12   
Apr 20091   1  70,0165   9,1 Kb31 11   
Mar 20091   1  70,0165  19,1 Kb31 11   
Feb 20091   1  69,0165  39,1 Kb31 10   
Jan 20091   1  66,0165  19,1 Kb31 10   
Des 20081   1  65,0165   9,1 Kb31 10   
Nov 20081   1  65,0165  19,1 Kb31 10   
Okt 20081   1  64,0165  28,9 Kb31 10   
Sep 20081   1  62,0165  28,7 Kb31     
Aug 20081          48,4 Kb      
Jul 20081           8,4 Kb      
Jun 20081          18,4 Kb      
Mai 20081          28,4 Kb      
Apr 20081          38,4 Kb      
Mar 20081           8,5 Kb      
Feb 20081          58,5 Kb      
Jan 20081           8,7 Kb      
Des 20071 1        68,7 Kb      
Nov 20071          48,7 Kb      
Okt 20071           8,6 Kb      
Sep 20071          28,6 Kb      
Aug 20071 1        118,4 Kb      
Jul 20071          18,2 Kb      
Jun 20071           8,1 Kb      
Mai 20071          18,1 Kb      
Apr 20071           8,1 Kb      
Mar 20071          48,1 Kb      
Feb 20071           7,7 Kb      
Jan 20071           7,7 Kb      
Des 20061           7,7 Kb      
Nov 2006111        167,7 Kb      
 totalnyebidragtalnye
pr. dag
snittstørre ennbidragstorleikordinterntinterwikibileteeksterneomdirig-
eringar
> 5> 100offisielt> 200 chbidragbyte0.5 Kb2 Kb
 WikipedantarArtiklarDatabasePeikarar

x < 0%    0% < x < 25%    25% < x < 75%    75% < x

Wikipedantar (registrerte brukarar)
A = Wikipedantar med minst 10 bidrag
B = Auke i wikipedantar med minst 10 bidrag
C = Wikipedantar med 5 eller fleire bidrag denne månaden
D = Wikipedantar med 100 eller fleire bidrag denne månaden

Artiklar (omdirigeringar uteletne)
E = Artiklar som inneheld minst éin intern kryssreferanse
F = Artiklar som inneheld minst éin intern kryssreferanse og 200 teikn med brødtekst,
     wikikodar, html-kodar, skjult tekst og overskrifter ikkje medrekna
     (andre kolonner brukar den offisielle teljemåten)
G = Nye artiklar pr. dag den siste månaden
H = Revisjonar pr. artikkel, i snitt
I = Storleiken på kvar artikkel, i snitt
J = Artiklar som har minst 0,5 Kb lesbar tekst (sjå F)
K = Artiklar som har minst 2,0 Kb lesbar tekst (sjå F)

Database
L = Bidrag siste månad (inkl. omdirigeringar)
M = Alle artiklar samanlagt
N = Sum ord (omdirigeringar, html/wiki-kodar og skjult tekst ikkje medrekna)

Peikarar
O = Sum interne kryssreferansar (omdirigeringar, spirer og peikarlister ikkje medrekna)
P = Total number of links to WikiFur sites in other languages
Q = Sum bilete
R = Sum peikarar til verdsveven
S = Sum omdirigeringar
 


2 nyleg aktive wikipedantar, sortert etter talet på bidrag:
plassering: berre artikkelredigeringar tel, ikkje diskusjonar m.v.
Δ = endring i plassering siste 30 dagar
 

BrukarBidragFørste bidrag
ArtiklarAnna
 plasseringsiste
30 dagar
totaltotalsiste
30 dagar
datodagar
sidan
noΔ
GreenReaper1 0171147505 Nov 20061617
Betosaur8...11  27 Mar 201114

 

6 for tida inaktive wikipedantar, sortert etter talet på bidrag:
berre artikkelredigeringar tel, ikkje diskusjonar m.v.
 

BrukarBidragFørste bidragSiste bidrag
 plasseringtotaldatodagar
sidan
datodagar
sidan
Rat2704 Feb 2008116131 Aug 2009587
Kakurady3712 Mai 200969930 Aug 2010223
Axle4607 Des 2007122007 Des 20071220
Ekevu5406 Mar 2007149627 Aug 20071322
Riismo6323 Aug 2007132623 Aug 20071326
OckhamTheFox7212 Mai 200969809 Jul 2009640

 

Artiklar som inneheld minst éin intern kryssreferanse og .. teikn med brødtekst,
wikikodar, html-kodar, skjult tekst og overskrifter ikkje medrekna
 (omdirigeringar uteletne)

DatoArtiklar
 < 32 b< 64 b< 128 b< 256 b< 512 b< 1 Kb< 2 Kb< 4 Kb< 8 Kb< 16 Kb< 32 Kb< 64 Kb
11 Apr 20110 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Mar 20110 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Feb 20110 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Jan 20110 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Des 20100 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Nov 20100 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Okt 20100 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Sep 20100 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Aug 20100 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Jul 20100 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Jun 20100 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Mai 20100 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Apr 20100 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Mar 20100 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Feb 20100 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Jan 20100 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Des 20090 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Nov 20090 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Okt 20090 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Sep 20090 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Aug 20090 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Jul 20090 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Jun 20090 0%0 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Mai 20090 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Apr 20090 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Mar 20090 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Feb 20090 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Jan 20090 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Des 20080 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Nov 20080 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Okt 20080 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%
Sep 20080 0%0 0%0 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%100 0%

 

Database records per namespace / Categorised articles / Binaries (=namespace 6: images, sound files, etc)

1) Categories that are inserted via a template are not detected.
 

DatoNamespaceCategorised
articles 1
Binaries
 ArticleUserProjectImageMediaWikiTemplateHelpCategory100102104106108110GifJpgPngSvg
11 Apr 20112636161230 21      0%4228215841
Mar 20112636161230 21      0%4227615641
Feb 20112636131228 21      0%4227215640
Jan 20112636081228 21      0%4226815140
Des 20102636021228 21      0%4225014940
Nov 20102636011228 21      0%4223914039
Okt 20102535981228 21      0%3921912834
Sep 20102535941228 21      0%3719411832
Aug 20102535941228 21      0%3315511328
Jul 20102535841228 21      0%3314611028
Jun 20102535711228 21      0%2614010523
Mai 20102535691228 21      0%251348920
Apr 20102535661228 21      0%191045418
Mar 20102435641228 21      0%14654317
Feb 20102335581228 21      0%1345324
Jan 20102335401228 21      0%155 
Des 20092335231228 21      0% 22 
Nov 20092335151228 21      0% 21 
Okt 20092335101228 21      0%4231720156
Sep 20092335011228 21      0%4231720156
Aug 20092234811228 21      0%4231619956
Jul 20092234601227 20      0%4231619654
Jun 20092234201221 20      0%4231619549
Mai 2009222381916 20      0%4231619449
Apr 2009222329916 20      0%4231519249
Mar 2009222317916 20      0%4231119249
Feb 2009222294815 20      0%4231119249
Jan 2009212268815 20      0%4230219149
Des 2008212195513 2      0%4229718448
Nov 200821213959 1      0%4229618348
Okt 20082129459 1      0%4229418248
Sep 20082 11137         4229318148
Aug 20081  415         4229317647
Jul 20081  3 5         4228716645
Jun 20081    5             
Mai 20081    5             
Apr 20081    5             
Mar 20081    5             
Feb 20081    5             
Jan 20081    5             
Des 20071    5             
Nov 20071    5             
Okt 20071    5             
Sep 20071    5             
Aug 20071    5             
Jul 20071    5             
Jun 20071    5             
Mai 20071    5             
Apr 20071    4             
Mar 20071    4             
Feb 20071    4             
Jan 20071    3             
Des 20061    3             
Nov 20061    2             

 

2 most edited articles (> 25 edits)
 

BidragWikifurriesArtiklarArchived
TotalReg.Reg.Unreg.
9890%65Convention map script< 1 Mb  
34100%2 WikiFur:Wikifur-family.py< 1 Mb  

 

ZeitGeist

Nov 2006

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Mar 2007

1: 2 wikifurries edited Convention map script

Mai 2007

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Jul 2007

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Aug 2007

1: 3 wikifurries edited Convention map script

Sep 2007

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Nov 2007

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Des 2007

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Feb 2008

1: 2 wikifurries edited Convention map script

Apr 2008

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Mai 2008

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Jun 2008

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Aug 2008

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Sep 2008

1: 1 wikifurries edited Main Page

Okt 2008

1: 1 wikifurries edited Main Page

Nov 2008

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Jan 2009

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Feb 2009

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Mar 2009

1: 1 wikifurries edited Main Page

Mai 2009

1: 3 wikifurries edited Main Page

Jun 2009

1: 2 wikifurries edited Main Page

Jul 2009

1: 2 wikifurries edited Main Page
2: 1 wikifurries edited Convention map script

Aug 2009

1: 2 wikifurries edited Convention map script

Sep 2009

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Okt 2009

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Jan 2010

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Feb 2010

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Mar 2010

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Apr 2010

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Aug 2010

1: 2 wikifurries edited Convention map script

Sep 2010

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Feb 2011

1: 1 wikifurries edited Convention map script

Mar 2011

1: 2 wikifurries edited Main Page

Generert den torsdag 14. april 2011 from recent database dump files.
Data processed up to torsdag 14. april 2011
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Script version:2.3b
Author:Erik Zachte (Webside)

WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry