WikiFur Statistics

             

Współpracownicy

Wikipedyści, którzy dokonali co najmniej 10 edycji od czasu przybycia

 
top 1: ..2500 2: ..275 3: ..50 4: ..15 5: ..7  
Plot

 
top 1: ..2500 2: ..275 3: ..50 4: ..15 5: ..7  
Plot

 
top 1: ..2500 2: ..275 3: ..50 4: ..15 5: ..7  
Plot

 
top 1: ..2500 2: ..275 3: ..50 4: ..15 5: ..7  
Plot

 
top 1: ..2500 2: ..275 3: ..50 4: ..15 5: ..7  
Plot

Wygenerowano Pi&aogonek;tek 2020 Maj 29 from recent database dump files.
Data processed up to Czwartek 2020 Maj 28
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Wersja skryptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Strona WWW)

Wykresy wygenerowane z Ploticus
WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry