WikiFur Statistics

Paski       Zoom          

Przegląd

Dane za ostatnie miesiące

średnio = średnia ilość w danych miesiącach  |  Wzrost = średni wzrost miesięczny w danych miesiącach (formuła)   
Artykuły - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie    »
Wikipedyści - Współpracownicy Wikipedyści - Współpracownicy
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
 Kwi 17, 2021              2403      251       13       38       32       39       48       43         8         8         8       32         9         7         2         5         5         4         1
Kwi 2021 ± 2405± 251 ± 38± 32± 39± 48± 43   ± 32       
Mar 202129612401251133832394843888329725541
Lut 202129612401251133832394843888329725541
Sty 202129592399251133832394843888329725541
Gru 202029552397249133832394843888329725541
Wzrost                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artykuły - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Wikipedyści - Nowi wikipedyści Wikipedyści - Nowi wikipedyści
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
Kwi 17, 2021                   2                                                                                                                                                                                   
Kwi 2021                    
Lut 202122                  
Sty 2021422                 
Gru 2020321                 
średnio221                 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artykuły - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Wikipedyści - Aktywni wikipedyści Wikipedyści - Aktywni wikipedyści
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
Kwi 17, 2021                   9         2                                                                                                   1                                                                     
Kwi 2021                    
 Mar 202121136  1              
Lut 20211182               1 
Sty 202123147  2              
Gru 202028226                 
średnio18145  1              
Wzrost                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artykuły - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Wikipedyści - Bardzo aktywni wikipedyści Wikipedyści - Bardzo aktywni wikipedyści
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
Kwi 17, 2021                                                                                                                                                                                                       
Kwi 2021                    
 Mar 20211 1                 
Lut 20211 1                 
Sty 202111                  
Gru 2020312                 
średnio1 1                 
Wzrost                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Artykuły - Ilość artykułów Artykuły - Ilość artykułów
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
 Kwi 17, 2021              20 K    13 K   1,8 K      645      416      272      285      336      155       96      102      206       83       61       39       29       76       32       12
Kwi 2021 ± 20 K± 13 K± 1,8 K± 645± 417± 272± 286± 336± 155± 96± 102± 208± 83± 61± 39± 29± 76± 32 
Mar 202138 K20 K13 K1,8 K6454152722843361559610220383613929763212
Lut 202138 K20 K12 K1,8 K6454132722843361559610220483613929763212
Sty 202137 K20 K12 K1,8 K6464132722843361559510220383613929763212
Gru 202037 K20 K12 K1,8 K6464132722843361559510320383613929763212
Wzrost                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Artykuły - Ilość artykułów (alternatywna) Artykuły - Ilość artykułów (alternatywna)
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
 Kwi 17, 2021              19 K   5,7 K   1,8 K      572      381      236      251      295      144       79       73      143       76       56       36       22       39       24         7
Kwi 2021 ± 19 K± 5,7 K± 1,8 K± 572± 382± 236± 252± 295± 144± 79± 73± 145± 76± 56± 36 ± 39  
Mar 202128 K19 K5,7 K1,8 K57238023625029514479731417656362239247
Lut 202128 K19 K5,7 K1,8 K57337823625029514479731427656362239247
Sty 202128 K19 K5,7 K1,8 K57437823625029514478731417656362239247
Gru 202028 K19 K5,7 K1,8 K57437823625029514478741417656362239247
Wzrost                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Artykuły - Nowe artykuły dziennie Artykuły - Nowe artykuły dziennie
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
Kwi 17, 2021                   1                                                                                                                                                                                   
 Mar 2021211                 
Lut 2021312                 
Sty 202111                  
Gru 2020211                 
średnio211                 
Wzrost                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Artykuły - Edycje na artykuł Artykuły - Edycje na artykuł
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
Kwi 17, 2021              16,2      8,4      7,0      7,3      9,5    13,5    13,1    10,9      9,7      5,6    10,0    14,4      9,5    10,3      4,3      9,3      9,9      5,4      3,5
 Mar 202112,716,28,47,07,39,513,513,110,99,75,610,014,59,510,34,39,39,95,43,5
Lut 202112,716,28,47,07,39,413,513,110,99,75,510,014,59,510,34,39,39,95,43,5
Sty 202112,816,28,56,97,39,413,513,110,99,75,610,014,59,510,34,39,39,94,93,5
Gru 202012,716,18,46,97,39,213,413,010,89,75,69,914,59,510,34,39,19,94,93,5
Wzrost     1%          1% 3% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Artykuły - Bajtów na artykuł Artykuły - Bajtów na artykuł
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
Kwi 17, 2021              1434    1266    3071    1926      948    2130    1948    1561    1958    1023    1727      889    1444      994    2589      918      577    1342    1303
 Mar 2021 147014331266307819269492130195415611958102317278851444994258991857713421303
Lut 2021 146814321264307819109462125195315611958102117278861444994258991857713391303
Sty 2021 146614281267304819099442125195715611958102517278841444994258991857713161303
Gru 2020 146414261264304819099402125195715621958102517168841444994258991857713161303
Wzrost                  1% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Artykuły - Artykuły ponad 0.5 Kb Artykuły - Artykuły ponad 0.5 Kb
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
Kwi 17, 2021                64%      40%      93%      72%      42%      74%      76%      67%      73%      49%      58%      47%      72%      62%      77%      34%      30%      53%      42%
 Mar 202157%64%40%93%72%42%74%77%67%73%49%58%46%72%62%77%34%30%53%42%
Lut 202157%64%40%93%72%42%74%77%67%73%49%58%47%72%62%77%34%30%53%42%
Sty 202157%64%40%93%72%42%74%77%67%73%48%58%46%72%62%77%34%30%53%42%
Gru 202057%64%40%93%72%42%74%77%67%73%48%58%46%72%62%77%34%30%53%42%
Wzrost          1%         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Artykuły - Artykuły ponad 2 Kb Artykuły - Artykuły ponad 2 Kb
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
Kwi 17, 2021                17%      18%      64%      29%      12%      27%      27%      23%      26%      17%      18%      10%      14%      11%      33%      14%       5%      12%      17%
 Mar 202120%17%18%64%29%13%27%27%23%26%17%18%10%14%11%33%14%5%12%17%
Lut 202120%17%18%64%29%12%27%27%23%26%17%18%10%14%11%33%14%5%12%17%
Sty 202120%17%18%64%29%12%27%28%23%26%17%18%10%14%11%33%14%5%12%17%
Gru 202020%17%18%64%29%12%27%28%23%26%17%17%10%14%11%33%14%5%12%17%
Wzrost     1% -1%   2%        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Baza danych - Edycje na miesiąc Baza danych - Edycje na miesiąc
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
Kwi 17, 2021                241       70         2         3         4                   1         2                                       6                                                                     
Kwi 2021 ± 438± 127                 
 Mar 2021846512228 73710113 2 3     1 
Lut 202162341414517215461 3 1     14 
Sty 2021968634249 269153  1    4   
Gru 20201,4 K7716096112 113 3      1  
średnio8525442825528372 2 2   1 3 
Wzrost -16%-22%                 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Baza danych - Wielkość bazy danych Baza danych - Wielkość bazy danych
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
 Kwi 17, 2021              37 M    30 M   6,8 M   1,6 M 1023 K   727 K   701 K   667 K   411 K   265 K   236 K   237 K   163 K   153 K   135 K    67 K    60 K    55 K    20 K
Kwi 2021 ± 37 M± 30 M ± 1,6 M± 1023 K± 727 K± 701 K± 667 K± 411 K± 265 K± 236 K± 241 K± 163 K± 153 K± 135 K± 67 K± 60 K± 55 K± 20 K
Mar 202180 M37 M30 M6,8 M1,5 M1022 K727 K700 K667 K411 K265 K236 K233 K163 K153 K135 K67 K60 K55 K20 K
Lut 202180 M37 M30 M6,8 M1,5 M1016 K725 K700 K668 K411 K264 K236 K234 K163 K153 K135 K67 K60 K55 K20 K
Sty 202180 M37 M30 M6,8 M1,5 M1013 K725 K701 K668 K411 K263 K236 K233 K163 K153 K135 K67 K60 K55 K20 K
Gru 202080 M37 M30 M6,8 M1,5 M1008 K725 K700 K668 K411 K263 K236 K233 K163 K153 K135 K61 K60 K55 K20 K
Wzrost                3%   
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Baza danych - Słowa Baza danych - Słowa
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
 Kwi 17, 2021             4,8 M   2,2 M   882 K   203 K   147 K    98 K    89 K    77 K    46 K    30 K    24 K    26 K    19 K    21 K    15 K   4,1 K   5,7 K   6,4 K   2,4 K
Kwi 2021 ± 4,8 M± 2,2 M ± 203 K± 147 K± 98 K± 89 K± 77 K± 46 K± 30 K± 24 K± 27 K± 19 K± 21 K± 15 K± 4,1 K± 5,7 K± 6,4 K± 2,4 K
Mar 20218,7 M4,8 M2,2 M883 K202 K147 K98 K89 K77 K46 K30 K24 K26 K19 K21 K15 K4,1 K5,7 K6,4 K2,4 K
Lut 20218,7 M4,8 M2,2 M883 K201 K146 K97 K89 K77 K46 K30 K24 K26 K19 K21 K15 K4,1 K5,7 K6,4 K2,4 K
Sty 20218,7 M4,8 M2,2 M876 K201 K146 K97 K89 K77 K46 K30 K24 K26 K19 K21 K15 K4,1 K5,7 K6,3 K2,4 K
Gru 20208,7 M4,8 M2,2 M876 K201 K146 K97 K89 K77 K46 K30 K24 K26 K19 K21 K15 K4,1 K5,7 K6,3 K2,4 K
Wzrost                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Baza danych - Dzienne Użycie   «    »
Linki - Wewnętrzne linki Linki - Wewnętrzne linki
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
 Kwi 17, 2021             195 K    93 K    27 K   6,5 K   2,2 K   1,7 K   2,1 K   2,4 K   1,4 K      557      606      854      743      147      755       94      313      324       22
Kwi 2021 ± 195 K± 93 K± 27 K± 6,5 K± 2,2 K± 1,7 K± 2,1 K± 2,4 K± 1,4 K± 557± 606± 856± 743± 147± 755± 94± 313± 324 
Mar 2021335 K194 K93 K27 K6,5 K2,2 K1,7 K2,1 K2,4 K1,4 K5576068517431477559431332422
Lut 2021334 K194 K93 K27 K6,5 K2,2 K1,7 K2,1 K2,4 K1,4 K5566068527431477559431332322
Sty 2021334 K194 K93 K27 K6,5 K2,2 K1,7 K2,1 K2,4 K1,4 K5556068527431477559431332222
Gru 2020333 K193 K93 K27 K6,5 K2,2 K1,7 K2,1 K2,4 K1,4 K5556068527431477559431332222
Wzrost                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Baza danych - Dzienne Użycie   «    »
Linki - Linki do innych Wikipedii Linki - Linki do innych Wikipedii
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
 Kwi 17, 2021             4,2 K   2,5 K   2,2 K   1,2 K      682      582      386      661      488      353      231      404      297      149       76      170      101      164       74
Kwi 2021 ± 4,2 K± 2,5 K± 2,2 K± 1,2 K± 683± 582± 386± 661± 488± 353± 231± 405± 297± 149± 76± 170± 101± 164± 74
Mar 202115 K4,2 K2,5 K2,2 K1,2 K6815823866614883532314032971497617010116474
Lut 202115 K4,2 K2,5 K2,2 K1,2 K6805823866614883512314032971497617010116474
Sty 202115 K4,3 K2,5 K2,2 K1,2 K6805823866614883412314032971497617010116174
Gru 202015 K4,3 K2,5 K2,2 K1,2 K6805823866614883412314032971497617010116174
Wzrost          1%         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Baza danych - Dzienne Użycie   «    »
Linki - Grafiki Linki - Grafiki
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
 Kwi 17, 2021              11 K   6,5 K   1,8 K      223      134      121      154       58       86       13         1       44       48       30         9         9       53       13         3
Kwi 2021 ± 11 K± 6,5 K± 1,8 K± 223± 134± 121± 154± 58± 86  ± 46± 48± 30  ± 53  
Mar 202121 K11 K6,5 K1,8 K22313412115458861314248309953133
Lut 202121 K11 K6,5 K1,8 K22313312115158861314248309953133
Sty 202121 K11 K6,4 K1,8 K22413312115158861314048309953153
Gru 202021 K11 K6,4 K1,8 K22413312115158861314048309953153
Wzrost       1%    2%     -3% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Baza danych - Dzienne Użycie   «    »
Linki - Linki do stron WWW Linki - Linki do stron WWW
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
 Kwi 17, 2021              79 K    14 K   4,3 K   2,1 K   1,5 K   1,1 K      834      829      677      193      218      192      192      264      144       44      142       72      101
Kwi 2021 ± 79 K± 14 K± 4,3 K± 2,1 K± 1,5 K± 1,1 K± 834± 829± 677± 193± 218± 194± 192± 264± 144± 44± 142± 72± 101
Mar 2021106 K79 K14 K4,3 K2,1 K1,5 K1,1 K8348296771932181891922641444414272101
Lut 2021106 K79 K14 K4,3 K2,1 K1,5 K1,1 K8338296771932181891922641444414271101
Sty 2021106 K79 K14 K4,3 K2,1 K1,5 K1,1 K8458296771932181881922641444414275101
Gru 2020106 K79 K14 K4,3 K2,1 K1,5 K1,1 K8528296771932201881922641444414275101
Wzrost     1% -1%          -1% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Baza danych - Dzienne Użycie   «
Linki - Przekierowania Linki - Przekierowania
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja no nl  tl
    ru zh de hu ko et  
 Kwi 17, 2021              13 K   5,2 K   1,4 K      168       88       53       56      101       63       19       13         2       12       18         2         8         2         7         3
Kwi 2021 ± 13 K± 5,2 K± 1,4 K± 168± 88± 53± 56± 101± 63          
Mar 202121 K13 K5,2 K1,4 K1688853561016319132121828273
Lut 202121 K13 K5,2 K1,4 K1688853561016319132121828273
Sty 202120 K13 K5,2 K1,4 K1688853561016319132121828273
Gru 202020 K13 K5,2 K1,4 K1688853561016319132121828273
Wzrost                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

średnio = średnia ilość w danych miesiącach = (31 x wartość[Gru] + 31 x wartość[Sty] + 28 x wartość[Lut] + 31 x wartość[Mar] + 16 x wartość[Kwi]) / 121

Wzrost = średni wzrost miesięczny w danych miesiącach = 100 * (31 x (wartość[Sty] - wartość[Gru]) / wartość[Gru] + 28 x ...etc) / 137  (Pominięto Wikipedie o wartości < 10)

WikiFur sites are ordered by database sizeWygenerowano Sobota 2021 Kwiecień 17 from recent database dump files.
Data processed up to Pi&aogonek;tek 2021 Kwiecień 16
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Wersja skryptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Strona WWW)

WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry