WikiFur Statistics

Paski       Zoom          

Przegląd

Dane za ostatnie miesiące

średnio = średnia ilość w danych miesiącach  |  Wzrost = średni wzrost miesięczny w danych miesiącach (formuła)   
Artykuły - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie    »
Wikipedyści - Współpracownicy Wikipedyści - Współpracownicy
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 Sie 05, 2021              2426      253       14       38       33       39       48       43         8         8         9       32         7         9         2         5         5         4         1
Sie 2021 ± 2426± 253 ± 38± 33± 39± 48± 43   ± 32       
Lip 202129902426253133833394843889327925541
Cze 202129852422253133832394843889327925541
Maj 202129812419252133832394843889327925541
Kwi 202129782416252133832394843889327925541
Wzrost     1%              
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artykuły - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Wikipedyści - Nowi wikipedyści Wikipedyści - Nowi wikipedyści
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
Sie 05, 2021                                       1                                                                                                                                                               
Sie 2021                    
 Lip 202154   1              
Cze 2021431                 
Maj 202133                  
Kwi 202122                  
średnio33                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artykuły - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Wikipedyści - Aktywni wikipedyści Wikipedyści - Aktywni wikipedyści
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
Sie 05, 2021                   1         2         2                                                                                                                                                               
Sie 2021                    
 Lip 202122182  1 1            
Cze 202128214  2 1            
Maj 202115103  1     1        
Kwi 202122183         1       
średnio21163  1              
Wzrost                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artykuły - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Wikipedyści - Bardzo aktywni wikipedyści Wikipedyści - Bardzo aktywni wikipedyści
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
Sie 05, 2021                                                                                                                                                                                                       
Sie 2021                    
 Lip 2021211                 
Cze 2021211                 
Maj 20211 1                 
średnio1 1                 
Wzrost                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Artykuły - Ilość artykułów Artykuły - Ilość artykułów
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 Sie 05, 2021              20 K    13 K   1,8 K      644      428      272      287      336      155       96      105      206       61       83       39       29       76       33       12
Sie 2021 ± 21 K± 13 K± 1,9 K± 644± 428± 272± 287± 336± 155± 96± 105± 206± 61± 83± 39± 29± 76± 33 
Lip 202138 K20 K13 K1,8 K6444282722873361559610520661833929763312
Cze 202138 K20 K13 K1,8 K6444272722873361559610520661833929763312
Maj 202138 K20 K13 K1,8 K6444172722853361559610520661833929763312
Kwi 202138 K20 K13 K1,8 K6454152722853361559610220661833929763212
Wzrost     1%     1%      1% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Artykuły - Ilość artykułów (alternatywna) Artykuły - Ilość artykułów (alternatywna)
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 Sie 05, 2021              19 K   5,7 K   1,8 K      571      392      235      253      295      144       79       75      143       56       76       36       22       39       24         7
Sie 2021 ± 19 K± 5,7 K± 1,8 K± 571± 392± 235± 253± 295± 144± 79± 75± 143± 56± 76± 36 ± 39  
Lip 202129 K19 K5,7 K1,8 K57139223525329514479751435676362239247
Cze 202129 K19 K5,7 K1,8 K57139123525329514479751435676362239247
Maj 202128 K19 K5,7 K1,8 K57138223525129514479751435676362239247
Kwi 202128 K19 K5,7 K1,8 K57238023625129514479731435676362239247
Wzrost     1%     1%        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Artykuły - Nowe artykuły dziennie Artykuły - Nowe artykuły dziennie
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
Sie 05, 2021                   1         1         2                                                                                                                                                               
Cze 2021211                 
Maj 202111                  
Kwi 202111                  
średnio11                  
Wzrost                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Artykuły - Edycje na artykuł Artykuły - Edycje na artykuł
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
Sie 05, 2021              16,2      8,5      6,9      7,3      9,5    13,6    13,2    10,9      9,7      5,6      9,9    14,4    10,3      9,5      4,3      9,3      9,9      5,4      3,5
 Lip 202112,816,28,57,07,39,513,613,210,99,75,69,914,410,39,54,39,39,95,43,5
Cze 202112,816,28,57,07,39,513,513,110,99,75,69,914,410,39,54,39,39,95,43,5
Maj 202112,816,28,57,07,39,513,513,110,99,75,69,914,410,39,54,39,39,95,43,5
Kwi 202112,716,28,47,07,39,513,513,110,99,75,610,014,410,39,54,39,39,95,43,5
Wzrost                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Artykuły - Bajtów na artykuł Artykuły - Bajtów na artykuł
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
Sie 05, 2021              1438    1275    3059    1925    1277    2126    1950    1562    1958    1025    1712      889    1208    1444    2589      918      577    1304    1303
 Lip 2021 14781438127430701925127721261950156219581025171288912081444258991857713041303
Cze 2021 147414371274307119239432126195315621958102317128899941444258991857713041303
Maj 2021 147114351269307119239482127194815611958102317128899941444258991857713041303
Kwi 2021 147014341267307119269492130194815611958102317278899941444258991857713401303
Wzrost     11%       7%    -1% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Artykuły - Artykuły ponad 0.5 Kb Artykuły - Artykuły ponad 0.5 Kb
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
Sie 05, 2021                64%      40%      93%      72%      43%      73%      77%      67%      73%      49%      58%      47%      62%      72%      77%      34%      30%      55%      42%
 Lip 202157%64%40%93%72%43%73%77%67%73%49%58%47%62%72%77%34%30%55%42%
Cze 202157%64%40%93%72%43%73%77%67%73%49%58%47%62%72%77%34%30%55%42%
Maj 202157%64%40%93%72%43%73%76%67%73%49%58%47%62%72%77%34%30%55%42%
Kwi 202157%64%40%93%72%42%74%76%67%73%49%58%47%62%72%77%34%30%53%42%
Wzrost     1%            1% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Baza danych - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Artykuły - Artykuły ponad 2 Kb Artykuły - Artykuły ponad 2 Kb
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
Sie 05, 2021                17%      19%      64%      29%      12%      27%      28%      23%      26%      17%      18%      10%      13%      14%      33%      14%       5%      12%      17%
 Lip 202120%17%19%64%29%12%27%28%23%26%17%18%10%13%14%33%14%5%12%17%
Cze 202120%17%19%64%29%12%27%28%23%26%17%18%10%11%14%33%14%5%12%17%
Maj 202120%17%19%64%29%12%27%27%23%26%17%18%10%11%14%33%14%5%12%17%
Kwi 202120%17%19%64%29%13%27%27%23%26%17%18%10%11%14%33%14%5%12%17%
Wzrost     -2% 1%     6%      
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Baza danych - Edycje na miesiąc Baza danych - Edycje na miesiąc
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
Sie 05, 2021                 61       74       33         2                                                                                                                                                     
Sie 2021 ± 420± 510± 227                
 Lip 20211,1 K83818548202232 1  1      
Cze 20218535381754 1027233 1         
Maj 20218595762192423413  23      3 
Kwi 20216114671172310 22   6     1 
średnio82058517144373122  61     1 
Wzrost 18%20%                 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Baza danych - Wielkość bazy danych Baza danych - Wielkość bazy danych
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 Sie 05, 2021              38 M    30 M   6,8 M   1,5 M   1,2 M   726 K   706 K   667 K   411 K   265 K   240 K   237 K   183 K   163 K   135 K    67 K    60 K    55 K    20 K
Sie 2021 ± 38 M± 30 M± 6,9 M± 1,5 M± 1,2 M± 726 K± 706 K± 667 K± 411 K± 265 K± 240 K± 237 K± 183 K± 163 K± 135 K± 67 K± 60 K± 55 K± 20 K
Lip 202181 M38 M30 M6,8 M1,5 M1,2 M726 K706 K667 K411 K265 K240 K237 K183 K163 K135 K67 K60 K55 K20 K
Cze 202181 M37 M30 M6,8 M1,5 M1,0 M726 K707 K667 K411 K265 K240 K237 K153 K163 K135 K67 K60 K55 K20 K
Maj 202181 M37 M30 M6,8 M1,5 M1,0 M726 K701 K667 K411 K265 K240 K237 K153 K163 K135 K67 K60 K55 K20 K
Kwi 202181 M37 M30 M6,8 M1,6 M1021 K727 K701 K667 K411 K265 K236 K237 K153 K163 K135 K67 K60 K55 K20 K
Wzrost     6%     1% 6%      
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Linki - Dzienne Użycie   «    »
Baza danych - Słowa Baza danych - Słowa
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 Sie 05, 2021             4,8 M   2,2 M   883 K   202 K   180 K    97 K    89 K    77 K    46 K    30 K    25 K    26 K    26 K    19 K    15 K   4,1 K   5,7 K   6,4 K   2,4 K
Sie 2021 ± 4,8 M± 2,3 M± 891 K± 202 K± 180 K± 97 K± 89 K± 77 K± 46 K± 30 K± 25 K± 26 K± 26 K± 19 K± 15 K± 4,1 K± 5,7 K± 6,4 K± 2,4 K
Lip 20218,8 M4,8 M2,2 M882 K202 K180 K97 K89 K77 K46 K30 K25 K26 K26 K19 K15 K4,1 K5,7 K6,4 K2,4 K
Cze 20218,8 M4,8 M2,2 M882 K202 K150 K97 K90 K77 K46 K30 K25 K26 K21 K19 K15 K4,1 K5,7 K6,4 K2,4 K
Maj 20218,8 M4,8 M2,2 M882 K202 K148 K97 K89 K77 K46 K30 K25 K26 K21 K19 K15 K4,1 K5,7 K6,4 K2,4 K
Kwi 20218,7 M4,8 M2,2 M882 K203 K147 K98 K89 K77 K46 K30 K24 K26 K21 K19 K15 K4,1 K5,7 K6,4 K2,4 K
Wzrost     7%     1% 7%      
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Baza danych - Dzienne Użycie   «    »
Linki - Wewnętrzne linki Linki - Wewnętrzne linki
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 Sie 05, 2021             195 K    94 K    27 K   6,5 K   2,6 K   1,7 K   2,1 K   2,4 K   1,4 K      555      608      854      147      743      755       94      313      324       22
Sie 2021 ± 195 K± 94 K ± 6,5 K± 2,6 K± 1,7 K± 2,1 K± 2,4 K± 1,4 K± 555± 608± 854± 147± 743± 755± 94± 313± 324 
Lip 2021337 K195 K93 K27 K6,5 K2,6 K1,7 K2,1 K2,4 K1,4 K5556088541477437559431332422
Cze 2021336 K195 K93 K27 K6,5 K2,2 K1,7 K2,1 K2,4 K1,4 K5576088541477437559431332422
Maj 2021335 K195 K93 K27 K6,5 K2,2 K1,7 K2,1 K2,4 K1,4 K5576088541477437559431332422
Kwi 2021335 K195 K93 K27 K6,5 K2,2 K1,7 K2,1 K2,4 K1,4 K5576068541477437559431332422
Wzrost     5%              
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Baza danych - Dzienne Użycie   «    »
Linki - Linki do innych Wikipedii Linki - Linki do innych Wikipedii
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 Sie 05, 2021             4,2 K   2,5 K   2,2 K   1,2 K      688      582      385      661      488      354      234      404      149      297       76      170      101      164       74
Sie 2021 ± 4,2 K± 2,5 K± 2,2 K± 1,2 K± 688± 582± 385± 661± 488± 354± 234± 404± 149± 297± 76± 170± 101± 164± 74
Lip 202115 K4,2 K2,5 K2,2 K1,2 K6885823856614883542344041492977617010116474
Cze 202115 K4,2 K2,5 K2,2 K1,2 K6885823866614883542344041492977617010116474
Maj 202115 K4,3 K2,5 K2,2 K1,2 K6835823866614883532344041492977617010116474
Kwi 202115 K4,2 K2,5 K2,2 K1,2 K6825823866614883532314041492977617010116474
Wzrost                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Baza danych - Dzienne Użycie   «    »
Linki - Grafiki Linki - Grafiki
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 Sie 05, 2021              11 K   6,5 K   1,8 K      219      143      121      158       58       86       13         2       44       30       48         9         9       53       13         3
Sie 2021 ± 11 K± 6,5 K± 1,8 K± 219± 143± 121± 158± 58± 86  ± 44± 30± 48  ± 53  
Lip 202121 K11 K6,5 K1,8 K21914312115858861324430489953133
Cze 202121 K11 K6,5 K1,8 K22013512115758861324430489953133
Maj 202121 K11 K6,5 K1,8 K22013412115458861324430489953133
Kwi 202121 K11 K6,5 K1,8 K22313412115458861314430489953133
Wzrost    -1%2% 1%            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Baza danych - Dzienne Użycie   «    »
Linki - Linki do stron WWW Linki - Linki do stron WWW
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 Sie 05, 2021              80 K    14 K   4,3 K   2,1 K   1,7 K   1,1 K      883      829      677      193      220      192      264      192      144       44      142       72      101
Sie 2021 ± 80 K± 15 K ± 2,1 K± 1,7 K± 1,1 K± 883± 829± 677± 193± 220± 192± 264± 192± 144± 44± 142± 72± 101
Lip 2021107 K79 K14 K4,3 K2,1 K1,7 K1,1 K8838296771932201922641921444414272101
Cze 2021107 K79 K14 K4,3 K2,1 K1,5 K1,1 K8828296771932201922641921444414272101
Maj 2021107 K79 K14 K4,3 K2,1 K1,5 K1,1 K8348296771932201922641921444414272101
Kwi 2021106 K79 K14 K4,3 K2,1 K1,5 K1,1 K8348296771932181922641921444414272101
Wzrost     3% 2%            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedyści - Artykuły - Baza danych - Dzienne Użycie   «
Linki - Przekierowania Linki - Przekierowania
 wikifur.com it fr cs pl da eo
  en es pt ja ko nl  tl
    ru zh de hu no et  
 Sie 05, 2021              13 K   5,2 K   1,4 K      168       89       53       56      101       63       19       13         2       18       12         2         8         2         7         3
Sie 2021 ± 13 K± 5,2 K± 1,4 K± 168± 89± 53± 56± 101± 63          
Lip 202121 K13 K5,2 K1,4 K1688953561016319132181228273
Cze 202121 K13 K5,2 K1,4 K1688953561016319132181228273
Maj 202121 K13 K5,2 K1,4 K1688853561016319132181228273
Kwi 202121 K13 K5,2 K1,4 K1688853561016319132181228273
Wzrost                    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

średnio = średnia ilość w danych miesiącach = (30 x wartość[Kwi] + 31 x wartość[Maj] + 30 x wartość[Cze] + 31 x wartość[Lip] + 04 x wartość[Sie]) / 122

Wzrost = średni wzrost miesięczny w danych miesiącach = 100 * (31 x (wartość[Maj] - wartość[Kwi]) / wartość[Kwi] + 30 x ...etc) / 126  (Pominięto Wikipedie o wartości < 10)

WikiFur sites are ordered by database sizeWygenerowano Czwartek 2021 Sierpień 5 from recent database dump files.
Data processed up to Środa 2021 Sierpień 4
This script has been developed for Wikimedia and adapted for WikiFur.
Wersja skryptu:2.3b
Autor:Erik Zachte (Strona WWW)

WikiFur site administrator Laurence 'GreenReaper' Parry